Hem

Kosmos uttjänta krafter

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 824, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/kosmos/uttjaenta_krafter.html

Med tiden upplöses dessa former och kraften i dem återvänder till Källan

Alias: uttjänta former

normal

I jämförelsen mellan evolution kontra involution ser vi på den vänstra sidan av figuren de regioner vi redan passerat. Där finns de former, företeelser och ideacuteer som evolutionen lämnat bakom sig eftersom de inte längre fyller något syfte. De befinner sig i tomheten, i kaos -- för kaos är grekiska och betyder ingenting annat än just tomhet eller intet. Det betyder inte oordning.

Med tiden upplöses dessa former och kraften i dem återvänder till Källan, det Icke-Manifesta. Det hela är en sorts kosmisk kompost eller dynghög -- i den kosmiska processen tjänar den exakt samma syfte.

Att återigen föra in dessa energier i manifestationen är att föra in något som inte längre kan tjäna något gott syfte -- energierna har lämnat kosmos just av denna anledning.