Hem

Evolution kontra involution

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 898, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/evolution/kontra/involution.html
jämför Evolution och Involution

Vi kan se det hela som en cirkel eller som en oval, med Källan överst. Den vänstra halvan av cirkeln representerar involutionen och högra halvan av cirkeln representerar evolutionen

Alias: evolution kontra involution

normal

Enligt Mysterierna har allting en enda Urkälla som låter universum uppstå genom en gradvis process som vi kallar skapelsen eller Involutionen. När allt är fysiskt manifesterat, när vi nått nadirpunkten, börjar så vägen tillbaka till Källan -- Evolutionen.

Vi kan se det hela som en cirkel eller som en oval, med Källan överst. Den vänstra halvan av cirkeln representerar involutionen vilken når sitt nadir i punkten mitt emot Källan där allting vänder tillbaka och evolutionsprocessen börjar, symboliserad av den högra halvan av cirkeln.

Ur det kosmiska perspektivet pågår det alltså ett ständigt, oundvikligt framåtskridande. Nya aspekter av det Högsta förs ständigt in i vårt universum genom denna evolutionsprocess. Nya krafter flödar in och antar nya former, och de former som inte längre har någon plats i det kosmiska mönstret lämnas bakom oss. Där, i evolutionens bakvatten, upplöses de så småningom, och kraften som fyllt dem återvänder till det IckeManifesta, helt naturligt.

Bildligt talat har vi alltså det uttjänta till vänster om oss, och den nya fasen till höger om oss. Det är detta som ligger bakom talet om den Vänstra och den Högra vägen.