Hem

Högra kontra vänstra vägen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 497, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/hoegra/vaegen/kontra_vaenstra_vaegen.html
jämför Vänstra vägen och Högra vägen

Vad skiljer den högra vägen från den vänstra vägen? Altruism kontra egoism?

Alias: den vänstra och den högra vägen och högra kontra vänstra vägen

normal

Satanister räds inte ljuset(Solen aumlr varingr vaumln)som är en avkomma från mörkret utan trivs och gläds lika mycket i Mörker som ljus, även om sjukdom eller individuella skillnader kan finnas. Satanismen är ej dualism på det sättet att den upplever två makter som krigar med varandra. Satanister krigar heller inte med sjaumllv och sin kropp, den upplevs inte som ett problem utan aumlr foumlrhoumljd till gudom.