Hem

Gott kontra Ont

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 720, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
Denna text är importerad från /old/psi/gott/kontra_ont.html
är Upplevbart
jämför Godhet och Ondska

Gott/Ont är en mycket grundläggande värdering, men också en som man gärna definierar (om) för att passa sina ändamål (som individ, organisation, religion, nation...).

Alias: det goda besegrar det onda, godhet och ondska, gott kontra ont och gott och ont

normal

Gott är alltså enligt denna definition det som främjar den kosmiska evolutionen. Ont är det som motarbetar den.

normal

Gott/Ont är en mycket grundläggande värdering, men också en som man gärna definierar (om) för att passa sina ändamål (som individ, organisation, religion, nation...). Det finns också de som hävdar att Gott/Ont är en konstlad uppdelning, och är helt kulturberoende. Magi- och religions- anhängare vill däremot personifiera och externalisera det som absoluta Makter som står i motsättning till varandra (och slåss om våra själar).

Jag är personligen mycket av pragmatiker, och vill ha funktionella svar på det mesta. Fungerar det, så är det kanske inte Sanningen, men det viktigaste är ändå: det fungerar. Det funktionella i gott/ont behöver inte vara märkvärdigare än medvetet hjälpande/stjälpande beteende, och då är det de omedelbara motiven som räknas - inget av detta uppoffrande av andra för något självdefinierat ädelt eller ändamålen helgar medlen. Det kan läggas en del naturvetenskapliga aspekter på gott också - ökande av mångfald, uppbyggande av information (lokalt motverka entropi).

I magisammanhang tycker jag att svart-ond kännetecknas av två grundläggande attityder: förakt för alla som inte utvecklats lika högt, samt full frihet att offra-skada andra för att uppnå sina egna syften.

Nu kan det finnas de som säger sig vandra en mörk stig för att förverkliga sig själva, och som samtidigt säger sig vara främmande för dessa två attityder. En stark 'hård' elitisk jag-fixering tycker jag dock skulle uppmuntra dessa attityder.

Ovan säger dock inget om hur jag själv egentligen förhåller mig till tanken om en eventuell Ond eller God Makt, men se nedan...

Magi, som det oftast uppfattas, verkar förutsätta detta med Makter. Och rent praktiskt är det lätt för människan att personifiera krafter. Men alldeles oavsett hur det kanske egentligen förhåller sig med detta, så kan ett långvarigt rituellt utövande i sig _skapa_ och underhålla en sådan personlighet. Dels kan befintliga krafter och personligheter yttra sig i en aspekt som överenstämmer med de av frammanarna visualiserade egenskaparna, dels investeras (psykisk) energi i någon (astral) form, som i sin tur kan attrahera och koncentrera andra energier och former (jag vill minnas du tangerar detta i tidigare funderingar kring hur människor skapar sina gudar).

I ett något mindre esoteriskt sammanhang talar man om sådant som nationalkaraktär, organisationsanda, bla bla bla... och avser då något mer än en stämning men mindre än en personlighet som karakteriserar just den organisationen. Jag ser det som en verklig (astral) form, som skapas helt automatiskt när tillräckligt stor energi samlas kring gemensam sak (projekt, multibolag, frihetsrörelse, kult), och som inte bara passivt mottar energi utan faktiskt i viss utsträckning även påverkar deltagarna mer aktivt i enlighet med de direktiv som s.a.s. finns inprogrammerade. Starkare och mer konsekvent satsning av deltagare (ritual) kan på sikt bygga upp en kraftfullare personlighet.

Inget av detta säger bu eller bä om förekomsten av en yttersta ond eller god makt, och det är inte troligt att vi kan avgöra detta. Tanken om den yttersta gud (Kabbalans 'ain-sof' etc) som splittrade sig för att uppleva mångfalden på väg tillbaka till enheten, och olika berättelser om djävulens (Lucifer) tillkomst, antyder dock att gud är bortom god/ond värderingar - att god/ond uppkommer i och med splittringen och konflikter i ofullständigheten, när en del av medvetandet väljer att vända sig bort från ljuset och verkar för att ensidigt stärka det avskilda jaget.

Jag tycker själv det är en paradox i att samtidigt säga sig tjäna den onda makten och verka för det elitiska självförverkligandet. Att tjäna är att underordna sig något/någon.


normal

Se kärlek och rädsla istället för godhet och ondska

Jag säger att kärlek finns utanför oss, oberoende av betraktare. Kärlek ser jag som den energi allt är uppbyggt av; må den vara uppbyggande såväl som nedbrytande (en kompost t ex är nedbrytande men
ändå kärleksfull).

Motsatsen till kärlek är för mig inte ondska, utan rädsla. Rädsla kan hindra kärleken från att flöda. Även rädsla kan vara både uppbyggande och nedbrytande; många samlar t ex på sig stora mängder pengar eller fettlager just på grund av rädsla; jag har själv gjort båda delarna.

Kärlek och rädsla är byggstenar jag kan betrakta utanför mig själv, som existerar där oavsett om jag betraktar dem eller ej.

Ondska är en subjektiv sak. Jag håller inte med om att någonting utanför oss kan vara ont, endast vår värdering av det. Därav följer givetvis att även godhet är en värdering. ..och som en värdering ser jag inte att ondska och godhet existerar utanför oss själva, lika lite som att man kan säga att bananer är godare än äpplen, utan bara att jag tycker om bananer mer än äpplen.

Bedömningen gott och ont är något vi i vårt samhälle är uppfostrade att göra så fort det är något vi uppmärksammar. Att inte (be)döma någon eller något är inte att blunda för själva händelsen eller personen. Även om vi fått lära oss att bedöma så att det sitter så hårt att det är svårt att låta bli, så är det ett personligt ställningstagande om det är en bedömning man vill göra. Själv väljer jag att se kärleken och rädslan i mina upplevelser utan att bedöma dem som varken goda eller onda.

Enligt mig så gör bedömningen att någon är ond att man får lust att motarbeta den personen, och det är för mig att agera ur rädsla snarare än kärlek. Om någon skulle slå ihjäl mina föräldrar så skulle det vara en upplevelse av rädsla, både min rädsla och gärningspersonens rädsla. Jag skulle dock ändå inte vilja göra bedömningen att den personen är ond, då det skulle låsa mig i rädslan. Det må låta hur fluffigt som helst, men jag skulle hellre förlåta och i förlängningen älska den personen, i vilket jag skulle kunna sända den energi som vederbörande behöver för att själv växa och komma ifrån de banor som lett honom/henne till ett sådant dåd. Det är lättare att älska en rädd person än en ond person. Rädslan är ett faktum, ondskan en bedömning.

normal

Vi börjar med att beskriva de vanligaste tolkningarna av begreppen, Ljus - Mörk - god - ond.
Utan att vara allt för fördomsfulla kan vi påstå att nästan alla förknippar ljuset med godheten och mörkret med ondskan!
Vi påstår att även det omvända kan vara sant.
Vi kommer att beskriva, hur ljus och mörker är oberoende av gott och ont.
För att förstå vår syn på mänsklig harmoni är det viktigt att se klart på dessa fyra energier.

Så, låt oss dyka rätt ner i ”spenaten”!

Låt oss först klargöra en avgörande grundsyn.
De energier som vi kallar ljus och mörker här på Jorden, är dom samma i hela Universum.

Några grundläggande begrepp:
· I hela vårt Universum är utveckling/evolution det yttersta målet, inte separation.
· Insikten om att allt liv i Universum har lika rätt till sin unika utveckling, är avgörande.
· Öppenhet och kunskap är de viktigaste nyckelorden för vår utveckling, så väl som för hela vårt Universum.
· Att förneka och dölja, är det som primärt hindrar all vår utveckling, såväl som i hela vårt Universum.

God: Öppen mot ljusa och mörka energier, Stora ljuset.
Ond: Förnekar ljusa och mörka energier.
Mörk: Mörka energier separerade från ljuset.
Ljus: Ljusa energier separerade från mörkret, Lilla ljuset.

Bilden visar, att både ljuset och mörkret kan vara ont eller gott.
Vi ska försöka beskriva några olika kombinationsmöjligheter.

Ljus och mörker som förnekade energier (den onda aspekten).
Ljus:
Isolerande, auktoritär, bevarande, ständigt leende, manipulativ, ihålig, ond i sin förnekelse.
Mörker:
Störande, nedbrytande, dikterande, hänsynslös, kaotisk, ond i sitt agerande.

Ljus och mörker som öppna energier (den goda aspekten).
Ljus:
Lugnande, trygg, lättsam, kärleksfull.
Mörk:
Kritisk, mottaglig, förklarande, förlösande, kreativ.

Den goda vägen eller det stora ljuset.
Empati, målmedveten, tillitsfull, okomplicerad, utvecklande, förenande, respekterande, självbearbetande.

Den onda vägen.
Självupptagen, undvikande, elak, splittrande, värderande, självförnekande.

Vi har märkt då vi pratat med människor, att dessa begrepp är svåra att hålla isär, därför ska vi
försöka förklara vår ståndpunkt.

Rädsla för mörker.
Att sätta ett likamed tecken mellan all slags elakhet och mörker är inte riktigt och det ska vi försöka beskriva.
Den mörka energin gör det möjligt att skapa nytt. Den delar upp stela begrepp så att nya insikter kan göras.
______________________________

Det mest uppenbara exemplet är döden.
När vår själ utvecklar sig genom raden av inkarnationer, är döden den mörka aspekten som avslutar varje inkarnation och som möjliggör det för själen att dra lärdom inför nästa inkarnation.
______________________________

Ett annat exempel är kritik. Att kritisera är det enda sättet att växa.
Det är det enda sättet att förändra en sanning till en ny och större sanning. Den som blir utsatt för kritik kommer alltid att känna sig stött ända tills han eller hon inser att man har lärt sig något nytt.

I en civilisation som kännetecknas av ett rent men monotont ljus, kommer varje opposition att betraktas som mörk.
Bortsett från nödvändigheten att inse och lära känna sina egna mörka egenskaper, måste vi också lära känna alla andra mörka energier varhelst vi möter dem.

Detta betyder inte att vi ska bjuda in destruktiva energier i våra liv.
Varje person eller utomjording som inte respekterar din fria vilja och önskemål måste bli tillrättavisad. Varje elak individ, mänsklig eller utomjordisk, måste få klart för sig att dom inte har något att hämta hos Dig. Att vara rak och öppen är en del av det Stora ljuset.

Människor och utomjordingar kan vara elaka på olika sätt.
En mörk utomjording eller människa är lätt att upptäcka eftersom de är aggressiva i sitt uppträdande. Deras agerande kan göra dig djupt nedstämd och eller väcka din aggressivitet. Var på din vakt och var försiktig!
En ljus utomjording som är elak är svårare att upptäcka. Dom förefaller ljusa men deras avsikter är annorlunda. Dom ler ofta, dom pratar om kärlek men efter ett tag upptäcker du att deras löften aldrig infrias. Du upptäcker att du har blivit utnyttjad.
Här på Jorden finns dom ofta bland försäljarna eller politikerna.
Som utomjordingar, hör man dem tala om Gud, de berättar hemligheter, smickrar dig, ger dig löften, som får dig att känna dig ovärderlig. Detta i ett kontrollerande syfte.

Hur man skiljer det Stora ljuset från det lilla ljuset.När man talar om ”ljus” är det några grundläggande saker som behöver förklaras och klargöras.
Enligt bilden överst, står ljuset i motsats till mörkret. När ljuset är separerad från mörkret förblir den isolerad och skild från skapelsen och kallas därför det lilla ljuset. Det stora ljuset är den goda aspekten som accepterar både mörka och ljusa energier. Det stora ljuset bejakar och erkänner allt som är skapat.

Låt oss titta närmare på de allt populärare orden ljus och kärlek.

Hur ofta har vi hört eller läst, hur andligt utvecklade ledare eller ”Gurus” försöker få oss att fokusera på ljus och kärlek i vår jakt på lycka och harmoni. Är det inte så att man använder orden ljus och kärlek när man vill förstärka kraften i budskapet? Borde inte dessa ord också betyda något alldeles speciellt för var och en av oss? Men har dessa ord verkligen gjort oss mer andligt utvecklade?
Vi ska med några exempel försöka visa vad vi menar.
_____________

Att ta till sig nya kunskaper och insikter är avgörande för all utveckling!

Vad skiljer då t.ex. en bok präglad av det Lilla ljuset från en av det Stora ljuset?
Du har säkert en eller ett par sk. ”Ascension” böcker hemma, som bl.a. genom kanaliseringar på ett vackert och kärleksfullt sätt beskriver hur vi med ljus och kärlek kan uppnå en högre andlig nivå, om vi bara följer budskapet. Låt oss ta vilken som helst av dessa böcker, skriven av någon högt utvecklad andlig mästare. Antag att du ska markera all text som får dina känslor att svalla, eller som ger resonans och aha-upplevelser. Antag att du sen gör samma sak med Jesu ord och livsskildring i bibeln. Vår gissning är att det blir många fler markeringar i bibeln. Varför? Därför att, allt det som Jesus sa och gjorde, alltifrån hans argsinta utbrott inne i ett Tempel i Jerusalem, till hans ömsinta attityd gentemot Maria Magdalena (och hennes ”mörka yrke”), uppvisar en total öppenhet och därför att den är fylld med berättelser som visar både ljusa ock mörka sidor hos människor. Detta ger oss bilden av en man som uppvisar alla delar av en hel människa. Eller om man så vill, en man som uppvisar alla färger från ljus Ljus - Mörker - Gott - Ont.

Vi börjar med att beskriva de vanligaste tolkningarna av begreppen, Ljus - Mörk - god - ond.
Utan att vara allt för fördomsfulla kan vi påstå att nästan alla förknippar ljuset med godheten och mörkret med ondskan!
Vi påstår att även det omvända kan vara sant.
Vi kommer att beskriva, hur ljus och mörker är oberoende av gott och ont.
För att förstå vår syn på mänsklig harmoni är det viktigt att se klart på dessa fyra energier.

Så, låt oss dyka rätt ner i ”spenaten”!

Låt oss först klargöra en avgörande grundsyn.
De energier som vi kallar ljus och mörker här på Jorden, är dom samma i hela Universum.

Några grundläggande begrepp:
· I hela vårt Universum är utveckling/evolution det yttersta målet, inte separation.
· Insikten om att allt liv i Universum har lika rätt till sin unika utveckling, är avgörande.
· Öppenhet och kunskap är de viktigaste nyckelorden för vår utveckling, så väl som för hela vårt Universum.
· Att förneka och dölja, är det som primärt hindrar all vår utveckling, såväl som i hela vårt Universum.

God: Öppen mot ljusa och mörka energier, Stora ljuset.
Ond: Förnekar ljusa och mörka energier.
Mörk: Mörka energier separerade från ljuset.
Ljus: Ljusa energier separerade från mörkret, Lilla ljuset.

Bilden visar, att både ljuset och mörkret kan vara ont eller gott.
Vi ska försöka beskriva några olika kombinationsmöjligheter.

Ljus och mörker som förnekade energier (den onda aspekten).
Ljus:
Isolerande, auktoritär, bevarande, ständigt leende, manipulativ, ihålig, ond i sin förnekelse.
Mörker:
Störande, nedbrytande, dikterande, hänsynslös, kaotisk, ond i sitt agerande.

Ljus och mörker som öppna energier (den goda aspekten).
Ljus:
Lugnande, trygg, lättsam, kärleksfull.
Mörk:
Kritisk, mottaglig, förklarande, förlösande, kreativ.

Den goda vägen eller det stora ljuset.
Empati, målmedveten, tillitsfull, okomplicerad, utvecklande, förenande, respekterande, självbearbetande.

Den onda vägen.
Självupptagen, undvikande, elak, splittrande, värderande, självförnekande.

Vi har märkt då vi pratat med människor, att dessa begrepp är svåra att hålla isär, därför ska vi
försöka förklara vår ståndpunkt.

Rädsla för mörker.
Att sätta ett likamed tecken mellan all slags elakhet och mörker är inte riktigt och det ska vi försöka beskriva.
Den mörka energin gör det möjligt att skapa nytt. Den delar upp stela begrepp så att nya insikter kan göras.
______________________________

Det mest uppenbara exemplet är döden.
När vår själ utvecklar sig genom raden av inkarnationer, är döden den mörka aspekten som avslutar varje inkarnation och som möjliggör det för själen att dra lärdom inför nästa inkarnation.
______________________________

Ett annat exempel är kritik. Att kritisera är det enda sättet att växa.
Det är det enda sättet att förändra en sanning till en ny och större sanning. Den som blir utsatt för kritik kommer alltid att känna sig stött ända tills han eller hon inser att man har lärt sig något nytt.

I en civilisation som kännetecknas av ett rent men monotont ljus, kommer varje opposition att betraktas som mörk.
Bortsett från nödvändigheten att inse och lära känna sina egna mörka egenskaper, måste vi också lära känna alla andra mörka energier varhelst vi möter dem.

Detta betyder inte att vi ska bjuda in destruktiva energier i våra liv.
Varje person eller utomjording som inte respekterar din fria vilja och önskemål måste bli tillrättavisad. Varje elak individ, mänsklig eller utomjordisk, måste få klart för sig att dom inte har något att hämta hos Dig. Att vara rak och öppen är en del av det Stora ljuset.

Människor och utomjordingar kan vara elaka på olika sätt.
En mörk utomjording eller människa är lätt att upptäcka eftersom de är aggressiva i sitt uppträdande. Deras agerande kan göra dig djupt nedstämd och eller väcka din aggressivitet. Var på din vakt och var försiktig!
En ljus utomjording som är elak är svårare att upptäcka. Dom förefaller ljusa men deras avsikter är annorlunda. Dom ler ofta, dom pratar om kärlek men efter ett tag upptäcker du att deras löften aldrig infrias. Du upptäcker att du har blivit utnyttjad.
Här på Jorden finns dom ofta bland försäljarna eller politikerna.
Som utomjordingar, hör man dem tala om Gud, de berättar hemligheter, smickrar dig, ger dig löften, som får dig att känna dig ovärderlig. Detta i ett kontrollerande syfte.

Hur man skiljer det Stora ljuset från det lilla ljuset.När man talar om ”ljus” är det några grundläggande saker som behöver förklaras och klargöras.
Enligt bilden överst, står ljuset i motsats till mörkret. När ljuset är separerad från mörkret förblir den isolerad och skild från skapelsen och kallas därför det lilla ljuset. Det stora ljuset är den goda aspekten som accepterar både mörka och ljusa energier. Det stora ljuset bejakar och erkänner allt som är skapat.

Låt oss titta närmare på de allt populärare orden ljus och kärlek.

Hur ofta har vi hört eller läst, hur andligt utvecklade ledare eller ”Gurus” försöker få oss att fokusera på ljus och kärlek i vår jakt på lycka och harmoni. Är det inte så att man använder orden ljus och kärlek när man vill förstärka kraften i budskapet? Borde inte dessa ord också betyda något alldeles speciellt för var och en av oss? Men har dessa ord verkligen gjort oss mer andligt utvecklade?
Vi ska med några exempel försöka visa vad vi menar.
_____________

Att ta till sig nya kunskaper och insikter är avgörande för all utveckling!

Vad skiljer då t.ex. en bok präglad av det Lilla ljuset från en av det Stora ljuset?
Du har säkert en eller ett par sk. ”Ascension” böcker hemma, som bl.a. genom kanaliseringar på ett vackert och kärleksfullt sätt beskriver hur vi med ljus och kärlek kan uppnå en högre andlig nivå, om vi bara följer budskapet. Låt oss ta vilken som helst av dessa böcker, skriven av någon högt utvecklad andlig mästare. Antag att du ska markera all text som får dina känslor att svalla, eller som ger resonans och aha-upplevelser. Antag att du sen gör samma sak med Jesu ord och livsskildring i bibeln. Vår gissning är att det blir många fler markeringar i bibeln. Varför? Därför att, allt det som Jesus sa och gjorde, alltifrån hans argsinta utbrott inne i ett Tempel i Jerusalem, till hans ömsinta attityd gentemot Maria Magdalena (och hennes ”mörka yrke”), uppvisar en total öppenhet och därför att den är fylld med berättelser som visar både ljusa ock mörka sidor hos människor. Detta ger oss bilden av en man som uppvisar alla delar av en hel människa. Eller om man så vill, en man som uppvisar alla färger från ljus