Hem

Dystymi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 678435, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: pippi

Dystymi är ett kroniskt tillstånd av nedstämdhet

Alias: dystymi

normal

Dystymi är kronisk nedstämdhet av måttlig grad, en slags melankoli som inte uppfyller de fulla kriterierna för egentlig depression.

Den drabbade har under en sammanhängande period längre än två år upplevt åtminstone två tydliga depressionssymtom.

Dystymi är ett tillstånd som kan vara i flera decennier och debuten sker ibland tidigt i livet.
Under en lång dystymiperiod kan depressionen djupna till egentlig depression som sedan avklingar. Kvar är då den gamla dystymin. Detta kallas ”dubbeldepression”