Hem

Kult

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 204, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/kult.html

En kult kan vara många saker, en bok kan vara kultförklarad om den är känd och läst av många till exempel, men det kan även vara en samling människor.

Alias: kult och kulter

normal

Kult är dyrkan som resulterar i någon form av religiös ceremoni. Ordet kommer ur latinets cultus som betyder just dyrka.

Genom handlingar som t.ex. offer eller ord i böner och ritualer där en slags formler används kommer människan i kontakt med sin gud.

Myter ligger till grund för riterna och ofta är tolkningen av magisk karaktär. Oftast finns ett starkt dramatiskt drag.