Hem

Magisk kraft

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 770, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/magi/kraft.html
är Upplevbart , Trobart och Praktiserbart

Man brukar säga att det finns tre olika sätt att hitta magisk kraft

Alias: magisk kraft

normal

Man brukar säga att det finns tre olika sätt att hitta magisk kraft:

1. man kan arbeta med den inkommande nya, ickemanifesta kraften, som vitmagikernden Högra Vägen,
2. man kan gripa tillbaka längs den Vänstra Vägen och skapa kanaler för den obalanserade kraft som frigörs när uttjänta former bryts ner i Avgrunden, och
3. man kan flytta redan manifest kraft från en punkt till en annan inom universum.