Hem

Vit magi Lära, Magi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 673, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/vit/magi.html
är Trobart , Lära , Praktiserbart och Magi

Den vita magin är den osjälviska magin. Den som hela tiden arbetar för andras bästa utan att man dra några egna fördelar.

Alias: vitmagiker

normal

Vitmagikerns mål är att berika universum genom att göra sig till en kanal för det Högsta.

normal

Introduktion

Vad är vit magi? Först vill jag gärna klargöra att den magi som beskrivs i denna bok inte är samma som den trolldomskonst som praktiseras av slutna sällskap som i dag är verksamma runt hela världen. Jag tillhör själv inget sällskap och jag har heller ingen förstahandskunskap om hur den gamla religionen utövades.

Idag förekommer en mängd missförstånd om häxor, trolldomskonst och magi osv. Folk är ängsliga och förvirrade, och alla övernaturliga händelser som de råkar höra talas om blir till en riktig häxkittel. Jag vill inte bidra till att öka förvirringen.

De förställningar och begrepp som presenteras i denna bok är mina egna, som jag grundar på en kunskap som jag ärvt i familjen. Jag använder urgamla begrepp och symboler, men många av de upplysningar jag ger är allmänt kända i många alternativa kretsar. Vilket är naturligt nog, eftersom vi alla utgår från källan till den magi som existerade vid civilisationens begynnelse.

Den magiska cirkel, som är ett viktigt begrepp i trolldomskonsten, har också förekommit i andra tider och traditioner och är därför snarare människans arv än ett begrepp som hör till en speciell religion.

Vit magi som jag beskriver den har praktiserats av min mor och hennes mor och mormor (och de har dragit in männen i familjen när dessa velat engagera sig, vilket var sällsynt förr i tiden). Denna kunskap är en del av det arv från förfäderna som en gång var känt av alla - men som glömdes under århundradenas gång. Som många andra kvinnor höll de liv i arvet. De har aldrig tvivlat på kunskapen, och kanske är det anledningen till att de aldrig har förlorat den. Kanske vill naturen ha det just så.

Deras kunskap förmedlades på ett naturligt sätt, som en del av den dagliga tillvaron. Jag tvivlar på att dessa kvinnor såg sig själva som annorlunda på något sätt. De visste bara att en brygd som kokades på en speciell blandning av örter kunde få deras svartsjuka eller avund att te sig betydelselös. De visste det på samma sätt som vi vet att Alvedon får huvudvärk att försvinna.

Men med den senaste generationen kom förändringen. Min mor anade att hon förstod saker på ett annorlunda sätt än andra, och detgjorde henne förvirrad. Jag fullföljer denna förändring genom att öppet erkänna och bekänna mig till denna kunskap om magi som en del av mitt arv och av mig själv, som kan hjälpa andra att finna detta arv inom sig själva.

Jag är inte ensam om det. Under detta århundrade har många andra upplevt samma process, och de berättar nu öppet om saker som är en viktig hjälp till självkännedom. På sätt och vis är vit magi ett nytt begrepp samtidigt som det är ofantligt gammalt.

Det är gammalt eftersom magin är gammalt som livet självt. Det är nytt, eftersom det är först nyligen som människor här och där har börjat uppfatta den magiska upplevelsen som hela mänsklighetens arv och rättighet, och som något som inte har att göra med religion, övernaturliga krafter eller ovanliga företeelser.

Magi i denna bemärkelse är att locka fram människans innersta väsen och hennes skaparkraft. Det är upplevelsen av att tränga in i sig själv till det inre rum som, där ännu inget skett och där allt är möjligt - där man kan se sig själv skapa sin egen verklighet.

Denna process att återskapa använder intuition, avspänning ,och naturens hjälp för att lyfta fram de kreativa mönster som redan finns. Det handlar inte om att påkalla en kraft som ska användas för något särskilt öndamål, som redan på förhand anses viktigt. Nej, det är att öppna sig inåt och neråt till energins rötter, där kraften finns. Och denna kraft är redan i färd med att följa det mål som livet själv har tillskrivit den.

Så det handlar alltså inte om att _göra_ något med denna kraft eller försvara sig mot dess möjliga villfarelser, utan det handlar helt enkelt om att följa den energi som utvecklas. Vit magi kommer inte att lära fdig hur du kan förändra saker och ting, men däremot hur du kan upptäcka vem du egentligen är och hjälpa dig att växa.

En duktig magiker är därför som en duktig trädgårdsmästare. Han veta att det inte går att förvandla en ros till en annan blomma. Han vet att hans uppgift är att rensa bort ogräset från blommorna och hjälpa blommorna att trivas.

normal

Förberedelse för magi

 Lås upp din dörr:
 Magin finns under tekannan,
 i ditt skosnöre...
 Och i vinden utanför som sjunger för dig

Magins allmänna krav:

TID

Du tycker kanske att du absolut inte kan pressa in en enda syssla till i vardagen. Du tänker kanske som så, att magi är något för zigenare eller häxor som ju ändå är födda till sådant, eller att du bör invigas i magin av en kraftfull personlighet. Och var ska du hitta den knappa tiden mellan gymnastiken, arbetet och familjen?

Du har slagit upp denna bok, och vare sig du vill det eller inte har magin redan kommit in i ditt liv. Upplev magin, om så bara för ett kort ögonblick, och du kommer aldrig mer att bli densamma. Du kommer att se vardagliga ting på ett annat sätt - se hur tekoppar och tallrika fylls av heligt liv. Och då kommer du att förstå, att det som du ägnar din tid åt - framgång, förhållandet till andra människor, karriären, familjen, pengar - blir betydelsefullt först när det får en magisk kvalitet.

Det enda du behöver göra i början är att känna hur magin lockar. Ge dig själv ett par minuter, kanske just som du lagt dig för att sova, när barnen kommit i säng och du är färdig med dagens göromål. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt eller vara klädd på ett speciellt vis. Plocka fram ditt största problem för dagen och trolla med det, och se vad som händer. Det kommer att bli roligt och avkopplande, och det är någotsom du kan göra alldeles på egen hand. Det är något som engagerar dig aktivt, com är annorlunda och glädjande.

Du kan börja i all enkelhet med att använda en blomma, en örtbrygd eller ett levande ljus. Den magiska cirkeln och symbolerna för elementen (se slutet av del 1) är användbara, men inte nödvändiga. I vit magi finns detfaktiskt inget som är alldeles nödvändigt, bortsett från ditt eget intresse och koncentration. Till att börja med kommer dukanske inte att uppnå några anmärkningsvärda resultat med din magi, men du kommer att börja känna vad det innebär att utöva magi. Och denna känsla kommer att hålla i sig resten av dagen. Kanske kommer du inte att märka den, men den finns där, och den kommer sakta men säkert att f örändra och utveckla ditt sätt att uppfattiáwerkligeheten.

En dag upptäcker du kanske att du utan någon speciell anledning har köpt en bukett röda rosor med dig hem - och samma kväll får dsu uppleva intensiv och och lidelsefull samvaro med mannen eller kvinnan i ditt liv. Eller så upptäcker du plötsligt att en viss sång envist dröjer sig kvar i ditt huvud. Du lyssnar till sången och märker att detfinns ord i den som gör dig uppmärksam på något som du länge saknat utan att veta om det. Eller så byter du din gamla dörrmatta mot en ny - bara för att senare på dagen ta emot en kär gammal vän som plötsligt står utanför dörren.

Du börjar se ett samband mellan upplevelser som skiljer sig från ditt vanliga ytliga sätt att betrakta livet. Hela tiden märker du allt tydligare det magiska sambandet. Inte för att du gör något annorlunda. Du tar fortfarande bussen till jobbet och äter kvällsmat klockan sex, men sakta får allt en ny betydelse.

Magiska riter och besvärjelser är faktiskt en metod att som laboratorieexperiment repetera det som ändå hela tiden sker i livet. Genom att utföra ritualer får du upp ögonen för vad du själv skapar utanför ditt magiska laboratorium i verkliga livet, liksom det gör dig uppmärksam på hur du kan förändra ditt liv.

Efterhand som du gör framsteg inom magin kommer du att upptäcka att alla inslag i ditt liv är som pusselbitar som med magins hjälp kan flyttas omkring tills de formar den önskade bilden av ditt verkliga jag.

Därför handlar det inte om att få tiden att räcka till. När du slutar jaga runt för att uppfylla dina egna och omgivningens förväntningar styrs du inte längre av yttre faktorer, och tiden blir din egen dimension - en magisk gåva till dig själv så att du kan göra allt du har behova att att göra, och skapa allt som du önskar skapa - i din egen tillvaro.

INTENSITET OCH KONCENTRATION

Nu vill du säkert fortsätta med att utforska alla detaljer i magins värld, men innan du börjar betrakta månen och samla örter är det nödvändigt att tänka efter hur du bör _vara_ för att kunna _utöva_ magi. Vad är det du ska locka fram ur din egen trollkarlshatt, vilka förmågor och vilka personliga egenskaper? Det hjälper inte att dra dig till minnes att du som barn var en duktig scout, eller din största framgång som chef. Det magin kräver av dig är inte någon bestämd egenskap, utan snarare en uppriktig önskan. Alla kan utöva magi, bara de själva verkligen vill.

Vilja är magins första krav. Du måste kunna koncentrera dig på det som saken gäller, samla alla känslor du kan mana fram, och sedan genom viljekraft få det du vill att ske. Ett annat - och lika viktigt - krav är din orubbliga tro på att du kommer att lyckas med det du företar dig. Det handlar inte så mycket om en direkt handling, något du aktivt gör genom att upprepa för dig själv det här ska lyckas, det här ska lyckas, utan är snarare en en lugn förvissning om att du saknar tvivel. Det är inte lätt att koncentrera sig till hundra procent eller vara fullständigt lugn. Det är troligt att en stressande kombination av krävande arbete och familj i vardagen gör att det känns omöjligt för dig att uppnå lugn och koncentration.

Att lära sig att utöva magi är som att lära sig simma - man lär sig genom att göra det. Om du varje vecka tar lite tid från dina vanliga sysslor och offrar dem på att utforska magin kommer du att märka att du får lättare och lättare att koncentrera dig helt på det du önskar. Denna förmåga, och det lugn som följer på den, kommer att prägla din vardag. Snart kommer du att kunna betrakta dina dagliga aktiviteter som magiska handlingar, under vilka tillvaron inte längre styr dig, utan där du själv skapar din tillvaro.

DE FYRA MAGISKA KRAFTERNA

Kunskap, mod, vilja och lugn är de fyra magiska krafterna. Det är de egenskaper du har användning för när du ska stärka förmågan att koncentrera dig. Här följer några detaljer:

KUNSKAP.:


Detta är din egen inre visdom, den del av dig som helet enkelt vet. Det är inte en kunskap som den man lär i skolan; det är inte en kunskap man kan läsa sig till. Nej, det är en kunskap som ska genomlevas eller erfaras = insikt

MOD.:

När din egen inre kunskap ifrågasätter ideer och och förutfattade meningar som du har levt med länge behöver du mod för att följa dess röst.

VILJA.:

Det är viljan som håller dig kvar på den rätta vägen och som håller distraherande saker på avstånd.

LUGN.:

Detta är förmågan att utestänga sinnenas intryck, alla de tankar och bekymmer som snurrar runt, runt i huvudet. Utan denna förmåga kan du inte höra din inre röst.

Stärk dessa egenskaper - ge akt på dem. För att göra det behöver du ingen speciell omgivning eller tidpunkt. Du kan sitta på kontoret, köa vid kassan i en affär eller vänta vid busshållplatsen - kom bara ihåg att tänka: Lyssnar jag på mig själv?