Hem

Wicca Hedendom, Polyteism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 327, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/wicca.html
är Hedendom , Polyteism , Trobart och Praktiserbart

En religion där man hedrar guden, gudinnan och naturen. Många wiccaner ägnar sig även åt magi och häxkonst.

Alias: wicca

Vad är Wicca?
Webbsida
Guden och Gudinnan
Traditioner
Webbsida
det neopaganistiska året
Webbsida
Alt.Religion.Wicca FAQ
FAQ
Alt.Religion.Wicca FAQ
ALT.PAGAN FAQ
FAQ
What is a Book of Shadows?
FAQ
Excerpt from the Military Chaplains' Handbook
FAQ
PAGAN DIGEST
FAQ
What is Wicca?
FAQ
Information on Wicca for Christians
FAQ
_What is Wicca_ By SunBear and Salmon writing in OPeN Ways
FAQ
Wicca, Wicca, Who's Got the Wicca?
FAQ
alt.magick WICCa REFerence
FAQ
Finding Other Wiccans and Covens
FAQ
Iron Oak FAQ
FAQ
alt.magick Wicca HiSTory REFerence file
FAQ
The witches voice
Webbsida
Religious tolerance: Wicca
Webbsida
Witchcraft Bibliography
Webbsida
Häxkitteln
Webbsida
Bewitched
TV-serie, Lekfull, Ljus
Tabitha
TV-serie, Lekfull, Ljus
Sabrina, the Teenage Witch
Lekfull, Ljus, TV-serie, Film
Sabrina tonårshäxan hanndlar om en tjej som är häxa och vad hon gör mm. På tv är det en serie som går men det finns även böcker och filmer om henne.
Charmed
TV-serie, Lekfull, Ljus
En tv-serie på kanal 3 som handlar om 3 häxor som bekämpar demoner, m.m.
Forfølgelsen
Film
Häxan
Film, Mörk, Svensk
En stumfilm som berättar om häxor och djävulen genom århundraden.
Warlock
Film, Mörk
Anglosaxiskt idiom med ungefärlig betydelse häxmästare av"war"(krig)"lock"(lås). Underförstått en som angriper med occulta krafter,svart magi.
The Witches of Eastwick
Film, Ljus
Svensk titel Häxorna i Eastwick, film från 1987 med bl.a. Jack Nicholson och Cher
Practical Magic
Film, Romantik, Realistisk, Ljus
Film om två häxor och systrar, och en gammal förbannelse.
The Raven
Poesi, Film, Ljus
Dikt av Edgar Allan Poe skriven c:a 1845, övernaturlig atmosfär
Teen Witch
Film, Lekfull, Ljus
The Dunwich Horror
Film, Mörk
Little Witches
Film, Våldsam, Mörk
Bell, Book and Candle
Film, Romantik, Realistisk, Ljus
Om häxor i San francisco på 50-60-talet.
Un amour de sorcière
Film
The Craft
Film
Tre häxor söker efter en fjärde. Sarah, som är nyinflyttad i staden trivs med dessa häxor och sätter sig in i ämnet. Senare vill hon backa ur och får problem.
Virgin Witch
Film
Spellbinder
Film, Realistisk
Night of the Eagle
Film
Necromancy
The art of manipulating death/dead and death essence.
Eye of the Devil
Film
Apprentice to Murder
Film
Simon, King of the Witches
Film, Realistisk
En mycket realistisk 70-talsfilm om en häxa/magiker.
Book of Shadows
Självbiografi
En kvinnas väg in i ett wicca-coven; självbiografi.
En wiccas handbok - En Wiccas Handbok : En Ung Häxas Guide Till Ett Magiskt Liv
Facklitteratur
En bok som berättar om Wicca.
The Spiral Dance
Bok
En bok om wicca, att utöva ritualer mm. Mycket om att höja energispiraler och stärka deltagarnas själv.
Wicca
Bok
Bra övergripande bok om grunderna i Wicca.
Witchcraft for Tomorrow
Bok
Drawing Down the Moon
Bok
Dokumenterar den tidiga nyhedendomen i USA.
Witchcraft Today
Bok
Boken som blev grunden till Wicca-rörelsen.
Druidcraft - the magic of wicca and druidry
Bok
Druidcraft är en bok som går tillbaka till den gemensamma bakgrunden för både druidism och wicca och lär ut grunderna i den magi som användes, på ett fängslande sätt både direkt och symboliskt.
Wicca Garden - A Modern Witch's Book of Magickal and Enchanted Herbs and Plants
Facklitteratur
En bok som handlar om växters magiska egenskaper och även en guide för att odla egna magiska växter.
A Wiccan Bible - Exploring the mysteries of the Craft From Birth to Summerland
Facklitteratur
En bok om wicca.
normal

Historia

En kvinnlig forskare, Margaret Murray, är indirekt orsaken till att en modern form av häxeri har vuxit fram. I en bok från 1921, Witchcraft in Western Europe, hävdade hon att det i Europa under förkristen tid hade funnits en fruktbarhetsgud. I denna religion ingick dyrkan av en hornprydd gud och av en gudinna. När kyrkan fick monopol på att företräda sanningen, utmålades den gamla religionen som djävulsdyrkan. Men, menade Murray, fruktbarhetskulten dog aldrig ut, den gick bara under jorden. I små grupper, så kallade covens, behöll man kunskapen om den förkristna religionen och utövade den i hemlighet. Det var just sådana grupper som bekämpades av inkvisitionen och som utgjorde underlaget för häxförföljelserna.

Margaret Murrays beskrivning rimmar illa med dagens historiesyn, till exempel med forskningen kring medeltidens häxprocesser. De allra flesta historiker är överens om att häxeri var något man i första hand anklagades för, inte utövade. Däremot väckte Murrays idéer stort intresse hos den egentlige grundaren av dagens wiccarörelse, Gerald Gardner.

Gardner (1884-1964) bodde i unga år i flera av de brittiska kolonierna i Asien. Han blev mycket intresserad av olika orientaliska religioner. Intresset för det österländska fick sin speciella inriktning när han, efter att ha kommit tillbaka till Storbrittanien, gick med i en ockultistisk krets, ledd av teosofen Annie Besants dotter Mabel Besant-Smith. Erfarenheterna från Asien och den brittiska ockulta traditionen gav honom inspiration till en egen syntes, som han utarbetade under 1940-talet. Till en början nöjde sig Gardner med att presentera sina idéer i romanform. År 1951 avskaffades den gamla brittiska lag som förbjöd häxeri och Gardner kunde nu öppet leva ut sitt nyreligösa intresse. Tre år senare gav han ut boken Witchcraft Today, där han för första gången beskrev den häxkult som skulle bli dagens wicca. Gardner påstår i boken att han initierats i en krets människor som dyrkade en sådan förkristen kult, en coven med månghundraåriga rötter. Men allt tyder på att ingen sådan kult fanns utan att den är en fantasiskapelse från Gardners sida.

Gerald Gardner samlade en krets av elever och utarbetade efter hand detaljerna i den nya häxkulten, wicca. Centralt för den nya religionen var det praktiska utövandet. Tillsammans med sin närmaste lärjunge, Doreen Valiente, sammanställde Gardner därför en ritualhandbok, Book of Shadows. Denna har sedan omarbetats i ett otal varianter - varje gren av wicca verkar ha en egen version.

Murrays och Gardners beskrivningar innehåller en stor dos romantiskt historiebeskrivande. Hemliga grupper, ockulta läror, magiska krafter, påhittade namn på deltagarna, ritualer enbart för de invigda - alla dessa element bidrog till att väcka intresse. Trots bristen på belägg för att häxkulten kring förkristna gudomliga väsen skulle vara annat än ett påhitt från Gardners sida, började grupper av troende snart bildas. Många wiccatroende i dag är införstådda med att deras religion skapades i modern tid, men myten om de urgamla historiska rötterna berättas ändå vidare, ibland som sanning, ibland som en vacker och inspirerande legend.

normal

Guden (inom wicca)

Skapelsemyterna inom wicca varierar en del mellan olika traditioner, men det var gudinnan som var först, och hon födde guden som blev djurens och växtlighetens gud.

Vi ser guden i solen, liksom vi ser gudinnan i månen, och eftersom vi inte skulle kunna leva utan solen, så har den blivit dyrkad som en källa till allt liv. Guden är djurens skötare och - som den behornade aspekten av honom - så avbildas han ibland med horn på huvudet.
Man har länge associerat solen till den årliga cykeln av grönska, mognad och skörd, och härifrån kommer de solriter som finns i Europa och som fortfarande firas inom wicca:

Vårdagjämningen - Ostara
Sommarsolståndet - Litha
Höstdagjämningen - Mabon
Vintersolståndet - Yule

Symboler som används när man hyllar guden är bland annat: solen, hjorten, hingsten, tjuren, svärdet, kniven, den magiska staven, spjutet, hornen, ljus, mässing, guld, diamant, m.m.

Guden bör inte enbart skildras som en stereotyp råbarkad machoman och bör inte förknippas med den kristna - stränga och allsmäktiga guden. Hans egenskaper är, liksom människans, mörka såväl som ljusa. Guden är kärlek, omtanke och trygghet, men han är även rå och vild. Han är den ömme älskaren och fadern, likaså vreden, den brutala manliga sexualiteten och jägaren.
Han är den döende guden - men hans död är alltid i tjänst för livskraften. Han sexualitet är otämjd och vild - men även en ömsint, helig och förenande kraft.

Gudens tre viktigaste skepnader: Den behornade, Gröne mannen och Solguden.

normal

Kristen pastor om den wiccanska tron

Angående den wiccanska tron:

Modern Wicca växer och utvidgar sig snabbt p.g.a. den ökade besattheten av Kabbalah och andra hemliga krafter som nu kommit ut ur garderoben och finns tillgängliga för allmänheten i bokaffärerna. Närvaron och inflytandet av frimurarna har hjälpt skriva det wiccanska evangeliet i över 200 års tid. Pentagrammet och sexstjärnan (hex) är lika heliga för frimurarorden som de är för Wiccaner. Alla de wiccanska hemligheterna lärs också ut i frimurarorden. Och många Wiccaner hör också till frimurarna eller dess kvinnliga motsvarighet Eastern star. Media har haft förtroende för astrologi, häxeri och ockultism och fört ut det till allmänheten i över 100 års tid.

Från tidig ålder har vi alla blivit översvämmade av häxkonst från dagligvaruhandelns tidningshyllor. TV, film, video och tryckt media har alla varit fruktsamma evangelistiska verktyg för covena. Uppkomsten av New age och dess adaptation inom Metodiströrelsen och andra kyrkor och religiösa grupper (vandra den sataniska bönens labyrint och till sist falla på knä på hexen och ge bön till en okänd gud *se Lakeland, Florida Ledger Newspaper, Local section, 5-29-1998, p 1). Wicca har fått och har tillgång till kyrkobyggnader över hela världen och arbetar i skymundan efter att dörrarna har stängts.

En representant för kristendomen och hans syn på Wicca

Hittade en text på nätet om vad en representant för kristendomen tror och tycker Wicca och dess anhängare.

Ganska skrämmande läsning som jag tror många med mig vill opponera sig emot. Jag har tolkat och översatt texten men för de som vill läsa originalet följer länken nedan.

Wicca enligt pastor Cohen G. Reckart från samfundet Jesus Messiah Fellowship.


normal

Wiccan.se

Vill du ha dittnamn@wiccan.se som e-post?

Registrera din e-postadress nu. Det tar bara en minut och är helt gratis.

normal

The Law of the Power

Man kan säga att det finns några generella riktlinjer för att bruka Magi som Wiccana. Scott Cunninghama skriver t.ex. följande i sin Living Wicca:

- Kraften skall inte användas för att bringa olycka, för att skada eller kontrollera andra. Men om omständigheterna blir sådana, skall Kraften användas för att skydda ditt liv, eller andras.
- Kraften används endast som behovet kräver.
- Kraften kan användas för egen vinning, så länge du inte skadar någon genom att göra så.
- Det är inte vist att ta emot pengar för att använda Kraften, för pengar tar snabbt kontrollen över sin emottagare. Var inte som de i andra religionera.
- Använd inte Kraften för att vinna ära, för sådant förstör mysterierna inom Wicca och Magi.
- Minns alltid att Kraften är Gudinnans och Gudens heliga gåva, och bör aldrig missbrukas eller användas felaktigt.
- Och detta är Kraftens Laga.

Huvudregeln är att använda huvudet innan man gör något. Använd den magiska Kraften vist och skada ingen, dig själv inkluderad.

normal

De gudomar vi tillber är balanserat manliga och kvinnliga förutom i vissa undantagsfall. De flesta wiccaner talar om Guden och Gudinnan, dessa kan i sin tur vara personifierade genom gudomar från olika panteon (gudavärldar) som t.ex. den romersk-grekiska, den egyptiska eller den keltiska. Wiccaner tror INTE på himmel och helvete eller en utomstående makt som får oss att göra gott eller ont. Därför finns inte begreppet synd heller. Den grundläggande levnadsmoralen uttrycks i The Wiccan Rede: An harm you none, do as you will (gör vad du vill så länge det inte skadar någon). I detta inkluderas även att man inte ska skada sig själv. Förutom det innefattar de flesta wiccaner etiken att man ska känna kärlek och vördnad för naturen samt att man tror på den gudomliga realiteten som överskrider kön. Vi firar 8 årstider varav en är Beltane (Majfesten, Mayday) 30:e april, fruktsamheten firas. Detta är en av de keltiska eldfesterna. Gudinnan tar gestalt av jungfrun och guden är den sexuellt potente ynglingen, de firar sitt bröllop. På brittiska öarna reser wiccaner en majstång som symbol för guden.

Historia
Enligt legenden fick människan i tidernas begynnelse en gåva av Akeam. Denna gåva som kallas Zar ( sanning ) var skapandets gåva och det är den som utgör skillnaden mellan människan och andra jordiska djur. Vidare berättar legenden att människan missbrukade skapandets kraft vilket gjorde Akeam vred och därför tog kraften ifrån dem. Vissa människor hade dock fått smak för gåvan och började utforma övernaturliga kunskaper genom att de blidkade makterna via religiösa ritualer. På så sätt levde kunskapen vidare. Detta är legenden bakom Wiccas uppkomst, men det är bara en legend. Inte ens Wiccanerna själva tror bokstavligt på den.
Historiskt sett är Wicca, eller i alla fall häxkonst, en gammal religion. Det råder dock delade meningar om hur långt tillbaka man kan spåra häxkonstens ursprung. Dr. Margaret Murray påstod att häxkonsten hade sitt ursprung i den äldre stenåldern, alltså för ca. 25 000 år sedan. Hennes påstående har blivit kritiserat av många forskare, men hennes teorier är fortfarande respekterade. Vad man dock kan konstatera är att Wicca som religion har vissa slående likheter med de gamla hedniska religionerna. Därför kan man med rätta säga att Wicca härstammar från dessa religioner även om det är svårt att bevisa att de i grund och botten är samma religion. Vad som är viktigt att nämna i det här sammanhanget är att wiccanerna själva inte sätter så stort värde på hur gammal religionen egentligen är. Det är religionen i sig som är det viktigaste och om den sedan är 20 000 år eller en vecka gammal saknar betydelse. I Europa var de flesta länder kristna kring år 1000, men de gamla hedniska religionerna levde ändå kvar bland vissa människor. Dessa människor fortsatte att utföra ritualer för att tillbe sina naturgudar. Naturligtvis sågs detta av de kristna som något underligt och tolkades som dyrkan av satan. Man anklagade dessa människor för att använda sig av ond magi och orden häxeri och häxa fick en negativ klang.

normal

Wicca
De gudomar vi tillber är balanserat manliga och kvinnliga förutom i vissa undantagsfall. De flesta wiccaner talar om Guden och Gudinnan, dessa kan i sin tur vara personifierade genom gudomar från olika panteon (gudavärldar) som t.ex. den romersk-grekiska, den egyptiska eller den keltiska. Wiccaner tror INTE på himmel och helvete eller en utomstående makt som får oss att göra gott eller ont. Därför finns inte begreppet synd heller. Den grundläggande levnadsmoralen uttrycks i The Wiccan Rede: An harm you none, do as you will (gör vad du vill så länge det inte skadar någon). I detta inkluderas även att man inte ska skada sig själv. Förutom det innefattar de flesta wiccaner etiken att man ska känna kärlek och vördnad för naturen samt att man tror på den gudomliga realiteten som överskrider kön. Vi firar 8 årstider var av en är Beltane (Majfesten, Mayday) 30:e april, fruktsamheten firas. Detta är en av de keltiska eldfesterna. Gudinnan tar gestalt av jungfrun och guden är den sexuellt potente ynglingen, de firar sitt bröllop. På brittiska öarna reser wiccaner en majstång som symbol för guden.

Historia
Enligt legenden fick människan i tidernas begynnelse en gåva av Akeam. Denna gåva som kallas Zar ( sanning ) var skapandets gåva och det är den som utgör skillnaden mellan människan och andra jordiska djur. Vidare berättar legenden att människan missbrukade skapandets kraft vilket gjorde Akeam vred och därför tog kraften i från dem. Vissa människor hade dock fått smak för gåvan och började utforma övernaturliga kunskaper genom att de blidkade makterna via religiösa ritualer. På så sätt levde kunskapen vidare. Detta är legenden bakom Wiccas uppkomst, men det är bara en legend. Inte ens Wiccanerna själva tror bokstavligt på den.
Historiskt sett är Wicca, eller i alla fall häxkonst, en gammal religion. Det råder dock delade meningar om hur långt tillbaka man kan spåra häxkonstens ursprung. Dr. Margaret Murray påstod att häxkonsten hade sitt ursprung i den äldre stenåldern, alltså för ca. 25 000 år sedan. Hennes påstående har bilvit kritiserat av många forskare, men hennes teorier är fortfarande respekterade. Vad man dock kan konstatera är att Wicca som religion har vissa slående likheter med de gamla hedniska religionerna. Därför kan man med rätta säga att Wicca härstammar från dessa religioner även om det är svårt att bevisa att de i grund och botten är samma religion. Vad som är viktigt att nämna i det här sammanhanget är att wiccanerna själva inte sätter så stort värde på hur gammal religionen egentligen är. Det är religionen i sig som är det viktigaste och om den sedan är 20 000 år eller en vecka gammal saknar betydelse. I Europa var de flesta länder kristna kring år tusen, men de gamla hedniska religionerna levde ändå kvar bland vissa människor. Dessa människor fortsatte att utföra ritualer för att tillbe sina naturgudar. Naturligtvis sågs detta av de kristna som något underligt och tolkades som dyrkan av satan. Man anklagade dessa människor för att använda sig av ond magi och orden häxeri och häxa fick en negativ klang.