Hem

Skuggornas bok Magisk dagbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159741, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Magisk dagbok

En bok man kan skriva ner ritualer, recept, spells och annat trevligt i.

Alias: book of shadows, skuggornas bok, svartaboken och the book of shadows

normal

Book of shadows

En häxas magiska dagbok där hon/han skriver sina innersta tankar och besvärjelser.

Är lika personlig som en dagbok och bara häxan som skrivit boken kan ge tillåtelse till nån annan att läsa den!

normal

Book of Shadows är ett samlingsnamn för de böcker som Wiccaner (alla häxor är inte Wiccaner, och alla har därför inte en Book of Shadows) antecknar sina innersta tankar, drömmar och funderingar om sin tro. Den behöver inte innehålla magiska ritualer och spells även om den ofta gör det (Notera att en bok som bara innehåller magiska ritualer och rent magiskt innehåll kallas för en Grimoire).

I ett coven så är oftast deras Book of Shadows den centrala källan för utlärning och nedteckning av ritualer och dyrkan av Guden och Gudinnan. En av de äldsta traditionerna inom Wicca, Gardenarian, har släppt sin Book of Shadows till allmänheten och den kan hittas på nätet.

normal

De gamla omtalade kloka gummorna och gubbarna hade även de i många fall sina egna varianter av Skuggornas bok. Dessa böcker kallades uteslutande för svartböcker.

Svartböckerna innehöll trollformler som enbart lästes för att driva ut sjukdomar ur människor. Då de gamla kloka inte hade fler uppgifter i samhället än att ta hand om sjuka och skadade behövdes inget annat.