Hem

Grimoire Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33072, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Bok

Grimoire är en bok med instruktioner om hur man utför magi.

Alias: grimoire

normal

En grimoire är en besvärjelse-samling som ofta används i offentliga sammanhang i stället för den mer privata Book of Shadows.

normal

En grimoire är en samling instruktioner för olika sorters magiskolor så som wicca, ceremoniell magi, rituell magi och så vidare. Oftast skriven i dagboksform med anteckningar av författaren. Exempel på kända grimoires är Solomons nyckel och Lemegeton. En grimoire kan även vara fiktiv såsom necronomicon.

normal

I det franska språket finns grimoire med som ett ord. Troligen är det därifrån som ordet kommer från början. Det har inte exakt den betydelse som det givits i det fall som här ovan beskrivs men det är ändå mycket nära.

För det första betyder grimoire trolleribok och då är det i princip vilken trolleribok som helst. För det andra har ordet betydelsen kråkfötter och för det tredje rappakalja.

Den andra och tredje betydelsen antyder att en grimoire bör vara handskriven och inte sakna personlighet oavsett i vilket syfte den ska användas. En grimoire som saknar personlighet bör ges personlighet.