Hem

Renässansteurgi Mysticism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84378, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Mysticism

Medeltida magiform främst skriven om av Trithemius, Agrippa, John Dee, Giordano Bruno och Marcelio Ficino.

Alias: renässansteurgi

normal

Renässansteurgi uppstod främst tack vare Henry Cornelius Agrippa, som med sitt mästerverk 'Den occulta filosofins tre böcker', skapade en återfödelse av gamla filosofiska ideér.
Den ockulta filosofins tre böcker blandar och sammanför ideér och koncept hämtade från hermeticismen, kabbalahn, platon, astrologi, teurgi och mineralriket.

Boken som sådan har influerat i princip all västerländsk ceremoniell magi, från Golden dawn till OTO.