Hem

Teurgi Magi, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83188, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Aftonfe
är en sorts Magi , Praktiserbart och Lära

Är i första hand en synkretistisk frälsningslära, som syftar till själens förening med gudomen.

Alias: teurgism

normal

Ur renässansteurgin framstod två, inte helt olika former av magi, teurgismen och goetismen. Teurgismen behandlade de mer medgörliga andarna, som tex änglar.
Teurgi avhandlar de goda andarnas natur, samt metoder för att invokera och evokera dem.

normal

Kallas de magiformer som går ut på att skaffa sig kunskap genom att åkalla och kommunicera med gudar och andar.