Hem

Hermetisk kabbala Kabbalah

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84488, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Axna
är en sorts Kabbalah

Den moderna kabbalan främst utvecklad av magiker under de senaste 150 åren.

Alias: hermetisk kabbala

normal

Kabbala är ursprungligen ett judiskt system, baserat på skriften Zohar,och i grova drag går det ut på att visa hur världen är uppbyggd.
Världen skapades i tio steg, sk SEFIROT, som alla utgår från gud.

Hermetisk kabbala inlemmar esoteriska vishetsläror som kombinerar grekiska,egyptiska,judiska och kristna gnostiska
magisystem.

normal

The Aleph Beth with Qabalistic Relationships
Letter Name(E) Name(H) Number Definition TarotKey Meaning Element Astro Path
Aleph 1 Ox The Fool(0) Power Air Uranus 11
Beth 2 House The Magician(1) Attention Air Mercury 12
Gimel 3 Camel The High Priestess(2) Memory Water Moon 13
Daleth 4 Door The Empress (3) Imagination. Air Venus 14
He 5 Window The Emperor (4) Reason Fire Aries 15
Vau 6 Nail The Hierophant (5). Intuition Earth Taurus 16
Zayin 7 Sword Lovers(6) Discrimination Air Gemini 17
Cheth 8 Fence The Chariot (7) Receptivity Water Cancer 18
Teth 9 Serpent Strength (8) Suggestion Fire Leo 19
Yod 10 Open Hand The Hermit (9) Response Earth Virgo 20
Kaph 20,500 Closed Hand The Wheel (10) Rotation Fire Jupiter 21
Lamed 30 Ox Goad. Justice (11) Equilibrium Air Libra 22
Mem 40,600 Water The Hanged Man (12) Reversal. Water Neptune 23
Nun 50,700 Fish Death (13) Transformation Water Scorpio 24
Samekh 60 Prop Temperance (14) Verification Fire Saggitarius 25
Ayin 70 Eye The Devil (15) Bondage Earth Capricorn 26
Peh 80,800 Mouth The Tower (16) Awakening Fire Mars 27
Tzaddi 90,900 Fish-Hook The Star (17) Revelation Air Aquarius 28
Qoph 100 Back of Head The Moon (18) Organization Water Pisces 29
Resh 200 Head The Sun (19) Regeneration Fire Sun 30
Shin 300 Tooth Judgement (20) Realization Fire Pluto 31
Tau 400....... Mark The World (21) Cosmic Conscious Earth Saturn 32