Hem

12 - Den hängande mannen Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 593, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_12.html
är Kort i Stora Arkanan

Att släppa kontrollen över det logiska tänkandet, och låta saker och ting ha sin naturliga gång

Alias: den hängde, den hängde mannen och trumf 12

normal

Rider deck

Symboliserar: Visdom, omdöme, prövningar, uppoffring, inituition, förutsägelse, profetsia.

Omvänd: Själviskhet, trängseln, kroppsberäknande.

normal

12 - Den hängande mannen

Ge upp, släpp kontrollen - det är inte som Du tror, och Du kommer inte längre i tankarna, så låt naturen sköta resten. Det handlar om att offra det medvetna, att kapitulera inför en tanke, men kan också representera handlingsförlamning, psykos, att förlora kontrollen eller (i värsta fall) förståndet.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Glorian symboliserar befrielsen i att ge upp; att låta någon högre makt ta ansvaret. Trädet symboliserar livet, det som binder kronan med rötterna, dvs huvud med fötterna. Att händerna är bakbundna symboliserar att man inte kan göra något mer, eller har förlorat kontrollen över det som sker.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.