Hem

3 - Kejsarinnan Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 584, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_03.html
är Kort i Stora Arkanan

Hon är Drottningen i Solens rike, och allas vårt ursprung - Moder Jord

Alias: kejsarinnan och trumf 3

normal

Rider deck

Symboliserar: Fruktsamhet, handling, initiativ, dagarnas längd; det okända, hemliga; också svårighet, tvivel, okunnighet.

Omvänd: Ljus, sanning, upplösandet av inblandade saker, allmän fröjd. Enligt annan tolkning: Vacklande.

normal

3 - Kejsarinnan

Hon är drottningen i solens rike - Moder jord. Hon symboliserar fruktbarheten, det som växer, kärleken till livet och sorgen över att allt liv dör, men kan också vara både krävande och kvävande i sin kärlek. Hon symboliserar också kvinnligheten på det fysiska planet eftersom hon avbildas som gravid (och det oavsett vilken Tarot-lek man använder).

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Den treradiga tiaran representerar himlen, jorden och underjorden, men också de tre världarna; den fysiska, emotionella och den mentala. De 12 stjärnorna symboliserar kosmisk manna.

Tronen har en naturlig form och står mitt ute i naturen, vilket symboliserar den fysiska världen. De röda kuddarna symboliserar blodet, och träden i bakgrunden representerar hennes kropp. Venussymbolen är en kvinnosymbol, men också den kemiska symbolen för koppar.

Det vita och svarta i klänningen (motsatsernas förening) föder det röda, dvs människan. Vetekornen symboliserar ymnighet, generositet och flödet av liv, och därför kan hon ibland kallas för Sädesfrun eller Kornmodern.

Vattnet är livgivande, björken symboliserar livskraft och cypresserna står gröna året om.

Spiran symboliserar källan för fruktsamhet, och solen överst visar att hon härskar över den fysiska världen.

Treorna representerar motsatsernas förening, gudarnas tal, himlen, livet, lycka, tur, sammansmältning, syntes, uttryck, växande, skapandet, månens tre ansikten (ny, full och nedan) expansion, optimism och dynamik, men också negativ utveckling i form av en ond spiral.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.