Hem

Magins privilegier: 03 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 774, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/03.html
är Magins privilegier och Upplevbart

Adepten tar del av arbetet med de Evolverande Strömmarna (Teurgi) och transformerar ner energier från det mentala till det astrala planet.

Alias: magins privilegier: 03 och privilegie 03

normal

grupp 1: de "större" privilegierna

Adepten tar del av arbetet med de Evolverande Strömmarna (Teurgi) och transformerar ner energier från det mentala till det astrala planet.

Annorlunda uttryckt så deltar Adepten i naturens skapande verksamhet, i uppbyggandet av allt mer komplicerade och informationsrika system. Som del av denna process måste ideerna kondenseras till form, med andra ord en medveten visualiseringsprocess.

Tarot III (The EMPRESS) symboliserar naturen och dess krafter. Naturen verkar även det genom valsituationer, men det skiljer här från betydelsen av val i Tarot VI på så sätt att valen sker omedvetet genom direkt tillämpning av naturkrafter och dessas resultanter.


normal

Se vidare privilegie 02