Hem

17 - Stjärnan Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 598, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_17.html
är Kort i Stora Arkanan

Att ha funnit sin egen väg, och sin egen sanning

Alias: stjärnan och trumf 17

normal

Rider deck

17 - Stjärnan
Att ha funnit sin egen väg, och sin egen sanning

Symboliserar: Symboliserar: Förlust, stöld, inskränkning, övergivenhet. Enligt en annan tolkning: Hopp och ljusa utsikter.

Omvänd: Högmod, kraftlös.

normal

17 - Stjärnan

Att finna sin egen väg, bejaka sin inre natur, och när man funnit sin sanning står man naken inför den. I kortet Styrka böjer sig kvinnan mot sin styrka (lejonet), här böjer hon sig mot sin sanning.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Ena foten på vattenytan, vilket symboliserar att hon inte kan komma ner i det kollektiva undermedvetna - det är saker som är så djupa att hon inte når dom.

Rännilarna på marken symboliserar alla människors vägar för att finna sanningen, men till slut förenas dom i ursprungskällan.
Fågeln i trädet representerar förbundet med den inre sanningen.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.