Hem

1 - Magikern Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 582, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_01.html
är Kort i Stora Arkanan

Den som äger all kunskap inom sig, och som har viljan och kraften att utveckla den i önskad riktning

Alias: magikern, magus, the magus och trumf 1

normal

Rider deck

1 - Magikern, avbildad
Arthur Edward Waites Tarotlek är den vanligaste och enklaste att använda som nybörjare, eftersom bilderna som Pamela Colman Smith tecknat ger en klar bild om vad kortet handlar om i de flesta fall.

Symboliserar: Färdighet, diplomati, offentligt uppträdande; sjukdom, smärta, förlust, olycka; självförtroende, vilja; står för den spådda om han är man.

Omvänd: Kroppslig, trollkarl, mental åkomma, vanära, oroad.

normal

1 - Magikern

Ordet magiker kommer från megin som betyder vilja eller kraft. Magikern härskar över naturens alla krafter; de fyra elementen (luft, eld, vatten och jord) och de tre världarna; himmel, jord och underjord. Han är också en symbol för kroppens fyra beståndsdelar; den fysiska (de fem sinnerna), den psykiska (känslorna), det mentala (tankarna) och den andliga (intuition). Dessutom är han en förening av Moder Jord och Fader Ande.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Oändlighetssymbolen (den liggande åttan) tror man är en kvarleva från tidiga Tarot-lekar då Magikern hade en hatt, och åttan är brättet. I den hatten har han ju alla förutsättningar för att kunna åstadkomma något.

Den röda manteln representerar köttet och passionen, medan den vita dräkten symboliserar anden och dygden. Ormen symboliserar tiden, och när den formar en cirkel genom att bita sig i stjärten, symboliserar det oändlighet, men den symboliserar också världens cykliska natur och den energi som behövs för att bemästra cykler.

Staven han håller i handen är föremålet genom vilket han riktar sin energi, och att han håller ena armen uppåt och andra nedåt är en gest för såsom i himmelen, så och på jorden, dvs en enhetlig vilja och kraft att utföra den.

Röda rosor är en symbol för kärlek, och vita liljor symboliserar andlighet. De lever tillsammans i harmoni, för även om de är olika, är de inte separerade.

Elementsymbolerna på bordet visar att han har förmågan, viljan och kraften inom sig, bara han fokuserar den på ändamålet.

Ettorna representerar helheten, solen, kungen, guldet, Yang, det maskulina, ledarskap, 100 %, ny början, alltet, full enhet, självtillit, dominans, vilja, oberoende, kraft och styrka, men också egoism och trångsynthet.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.