Hem

Empedokles ( 492 - 432 ) Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563745, v2 - Status: normal.
är Filosof
Start 492
Slut 432 (f.kr)
plats Grekland

En grekisk diktarfilosof.

Alias: empedokles

normal

Den grekiske diktarfilosofen Empedokles levde i staden Agrigentum på Sicilien (ca. 492 - 424 f.Kr.). Läran om de fyra elementen stammar från antiken och brukar tillskrivas Empedokles. Legenden om Empedokles berättar om att han tog sitt liv genom att kasta sig ner i vulkanen Etnas krater. Andra historiska och mer vederhäftiga källor berättar att han dog under sin landsförvisning på Peloponnesos. Empedokles var av en förnäm familj, men avstod från den kungavärdighet som erbjöds honom. Han valde istället att genom land och rike arbeta som siare och undergörare. Han var en theos aner - en gudsmänniska med övernaturliga krafter. Empedokles identifierade sig själv med gudarna och ansåg sig inte vara en dödlig människa. Han var en underman, en profet och sångare som kunde visa sig bland de vanliga dödliga för att senare åter uppstiga till gudarna. En undermänniska berördes inte av jordiska sorger eller lidanden, utan var en slags gud på tillfällig visit i jordelivet. Denna inställning som är ett viktigt inslag i Empedokles lära är besläktat med orfiskt och pythagoreiskt tänkande.