Hem

Solomons nyckel Grimoire

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407092, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Grimoire
Behandlar Demonologi och Svart magi
är översatt av Samuel Liddel MacGregor Mathers

Det mest inflytelserika av alla texter från medeltiden. Heter egentligen Clavicula Solomonis och berör, på ett Qabalistiskt sätt, konsten att besvärja olika väsen.

Alias: key of solomon och salomos nycklar

normal

Originalspråket var antagligen hebreiska, men på 1500-talet översattes den till latin, franska, italienska och tyska.

Den engelska version som ges ut idag är baserad på S.L. MacGregor Mathers (grundaren av Golden Dawn) version från 1889. Mathers tog dock bort de delar han inte tyckte var passande, och gav därmed denna grimoire en mycket mera vit prägel. Det finns ett flertal 18- och 1900-talsverk som helt är baserade på SOLOMONS NYCKEL.

normal

Salomos Nycklar handlar bara om svartkonst och beskriver 51 olika demoner eller andar.
Till varje demon hör en symbol som håller det goda borta, så att bara mörkrets krafter ska härska.

Magikern bär särskild klädnad, ska dra upp en magisk cirkel (som mandalan) runt sig och ha ett antal instrument med sig som ovärdiga inte får ha haft någon kontakt med. Detta innebär att magikern själv måste tillverka sina redskap, som är ljus, rökelse, knivar, bläck och pennor, svärd och så trollstaven.

Även pentagrammet är med och medaljonger för att skrämmer demonerna och får dem att hörsamma magikerns önskningar och befallningar.
Varje ceremoni är noga beskriven och Salomo menar att ingen del får utelämnas - vilket Mathers i sin engelska översättning struntade i; han påstod sig ha tagit bort de delar som innehöll den värsta svarta magin.
Enl. Mathers skulle det räcka med pentagram, böner och rökelse.