Hem

Mandala Symbol

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 412921, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Symbol

Kultelement och mystiskt diagram som används som hjälpmedel vid meditation i öst

Alias: mandala, mandalan och mandalas

normal

Mandala, av sanskr. krets, är en magisk offercirkel, symbol för världsalltet inom både hinduism och buddhism. Mandela manifesterar guden eller gudarna och utgör en slags kosmisk karta.

En symbol som alltså används vid meditation i österlandet. Funktionen är ungefär densamma som västerländska ockultisters magiska cirklar.
I mandalan ritas åkallade symboler upp och används sedan som koncentrationspunkter under meditationen. Gudarna (symbolerna) ritas i mandalas centrum och åkallas. Detta centrum har fyra dörrar eller öppningar där den mediterande tar sig in och blir del av gudomligheten.

Ofta används färgad sand vid tillverkning av en mandala. Den används och förstörs enligt principen om alla tings förgänglighet.

Enligt C. G. Jung är mandala symbolen för personlig integration - dvs. individens strävan efter denna, alltså en allmänmänsklig symbol.

normal

Mandalas eller Mandalor som det heter på svenska kan vara mönster av olika slag färgade i olika mönster. Med hjälp av mandalor kan man utöva olika visualiseringsövningar som för en till djupare tillstånd av medvetande.

normal

Mandalas i gigantiskt format finns inom buddhistisk arkitektur.

Oftast är mandalas gjorda av lösa färgstoffer som man målar mönster med på något slags underlag - ibland består mandalas av geometriska figurer eller reliefer på metallplattor.

En mandala är oftast rund men har ibland även formen av en rektangel. Förutom mönster i färg använder man inom buddhismen (särskilt den tibetanska) och hinduismen även gudabilder som figurer mot en färgad bakgrund.