Hem

Tantrism Mahayanabuddhism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 160638, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Mahayanabuddhism

Den typ av indisk religiositet som är formulerad i tantratexterna.

Alias: tantrism

normal

En samling föreställningar med rötter i Indien som har påverkat utvecklandet av sexmagi i väst. I praktiken är Tantra en rad tekniker som syftar till att förena det maskulina med det feminina, integrerat med YOGA.


normal

Tantrismen är en pluralistisk rörelse som ur det panindiska under 700- till 1000-talet bredde ut sig från norra Indien bl.a. till Kina och Tibet.
Dess rötter kommer ur indisk kultur och går att återfinna både inom hinduism och jainism.
Inom tantrisk buddhism blir åkallande genom att använda heliga ljud och mantran viktiga inslag.

Tantrism är en slags mahayanabuddhism. Huvudintresset ligger på sexuell symbolik (genom sammansmältning, ofta via visualisering) och kosmonogi.
Kroppen blir vägen till frälsning och gemenskap med kosmos. Som yogi ska man kunna fullkomnas och nå det absoluta, universums väsen.

Visualiseringen är att identifiera sig med guden. Genom meditation söker den mediterande sammansmältning och enhet. Samtidigt används mantran som uppfattas som givna av gudarna - dvs. ej komna från människor.
Dessa mantran är ljud, läten - inte ord i vanlig bemärkelse. Det är vibrationerna i kombinationen av stavelser som eftersträvas - inte innehållet i en mening.

Magi och det övernaturliga har stor betydelse inom tantrismen. Att erhålla magisk förmåga (siddhis) är en del av uppvaknandet.