Hem

Jainism Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 519473, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Religion

Indisk religion, grundad av Vardhamana Mahâvira i Indien på 500-talet.

Alias: jainism och jainismen

normal

Har samma förebild som budism. En son till en kung eller adelsman och bestämde sig mot sin familjs vilja att lämna det världsliga livet och leva som asteker. Genom disciplin och meditation lyckades de döda sin karma och bli allvetande.
Dom tillber dom hinduiska gudarna.
Grundtanke: Det finns ett oändligt antal enskilda själar som från början var begåvade med obegränsat kunskap, skådande, kraft och sällhet. Genom karma binds själen till återfödelsens kretslopp. Endast genom många liv i askes och självdisciplin kan själen befia sig från materien och återerövra sin ursprungliga natur.
Dom förbjuder: utsläckande av liv, lögn, stöld, alla meningslösa handlingare som vållar skada, resor utöver vissa gränser och omåttlighet vid tillfredsställandet av de dagliga behoven. Sen är munkarna och nunnorna kyska och egendomslösa.
Läran blev delad i två, diambaras och shvetambaras.