Hem

Religionernas Historia Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655280, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Shinto, Taoism, Konfucianism, Jainism, Sikhism, Hinduism, Buddhism, Zoroatrismen, Islam, Judendom och Kristendom
Publicerad år 2003
ISBN 91-85377-01-5
sidantal 431
Av Sören Wibeck
Publicerad av Historiska Media

Bok om dom större religionernas historia.

Alias: religionernas historia och religionernas historia om tro, hänförelse och konflikter

normal

Bokens baksida

Världens stora religioner har utövats i tusentals är. De har både skänkt människor kraft, mod och mening, samt skapat djupa och dödliga konflikter. Än idag identifierar sig 90 procent av jordens befolkning med något slags religion.
Religionernas historia skildrar en rad viktiga religioners uppkomst och utveckling ända fram till vår tid. Sören Wibeck skriver utifrån ett historiskt perspektiv och presenterar inte bara de kända religionerna såsom judendom, kristendom och islam utan även till exempel zoroastrism, sikhism och konfucianism. Vi möter en fascinerande värld med många dimensioner: hängiven tro, stark människokärlek, djup intolerans, glödande fanatism, kristna korståg och islamiska heliga krig.

Sören Wibeck är jounalist vid Sveriges Radios livsåskådningsredaktion. I sitt arbete har han intervjuat alltifrån hinduer, buddhister, kristna och muslimer till terrorister och deras offer. Få religiösa miljöer är honom obekanta.

normal

Innehåll

VARFÖR ÄR RELIGIONER VIKTIGA?
RELIGIONERNAS URSPRUNG
VAD ÄR EN RELIGION?
ABRAHAMS BARN
JUDENDOM. Tyngden av 4000 års historia
KRISTENDOM. Den judiska sekten som erövrade världen
ISLAM. Underkastelsens religion
RELIGIONER MED URSPRUNG I ISLAM
ZOROASTRISM. Den fria viljans val mellan ont och gott
SAMERNAS RELIGION. Tron på den besjälade naturen
RELIGIONER I SYDAMERIKA FÖRE COLUMBUS
HINDUISM. Den eviga läran
BUDDHISM. Upplysningens religion
SIKHISM. Hinduism och islam i förening
JAINISM. Respekt för allt liv
RELIGION I KINA
KONFUCIANISM
DAOISM
SHINTO. Kejsarkultens, naturens och renhetens religion
NEW AGE. Den nya tidsåldern
VIRUELL RELIGION
KÄLLOR OCH LITTERATUR
REGISTER