Hem

Materia Fysikalisk energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148917, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Fysikalisk energi

Det som bygger upp det vi ser

Alias: materia

normal

Ingen materia finns
När vi tittar djupt in i materien på spaning efter dess minsta beståndsdelar, finner vi ingen materia i gängse mening. Atomer och partiklar, som exempelvis elektronen och fotonen, är inga klassiska objekt i strikt mening och existerar inte på det sätt som fysiska ting i vår makroskopiska värld gör. De saknar ibland vissa fysiska egenskaper, befinner sig inte alltid på en bestämd plats i rummet och rör sig inte alltid med en bestämd hastighet. En av den moderna kvantfysikens grundare Heisenberg sa att atomerna och elementarpartiklarna utgör en värld av möjligheter, inte en värld av partiklar och fakta. Och Bohr förklarade att fysiken inte handlar om hur världen är, utan om vad vi kan säga om den. Hur världen verkligen är, vet vi alltså mycket litet om. Den kan i grunden ha helt andra egenskaper än vi kan föreställa oss.