Hem

De vises sten Materia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 412826, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är en sorts Materia

Är enligt den Alkemiska läran den mörka urmateria som alla andra ämnen skapades ifrån. Den föregicks dock av materian daggvatten...

Alias: massa confusa och materia prima

normal

Enligt Katarina Falkenbergs bok Alkemistens Röda Längtan ska den vises sten vara målet med alkemistens opus.
Den vises sten kan transmutera mindre ädla metaller till guld samt transformera det lägre jaget till ett gyllene medvetande.

normal

Dagg från himlen är symbol för utvecklingen mot de vises sten. Ur artikeln om de vises sten i Hermetisches ABS 1779:

Sålunda är vår materia vårt daggvatten, fett luftigt och tungt, men kan också påträffas ovanför jorden...daggigt subjectum som direkt kommer från en himmelsk jordväxt och indirekt från djuren och växterna... den är himmelsk och jordisk, flytande och fast (jfr. korall), vit och rödaktig, lätt och tung, söt och bitter... Härmed åsyftas ursubstansen materia prima i dess aggregationstillstånd som vatten, för att efter fixeringen bli gripbar. (Jfr. dagg)