Hem

Materialisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 223, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/materialisation.html

När något uppstår ur s.k. ektoplasma som utgår från ett medium; en slags substans som formas till bl.a. människogestalter och djur

Alias: fysiska fenomen

normal

Vid fullständig materialisation utgår s.k. ektoplasma från mediet.

Denna är oftast vit eller gråaktig och liksom levande.
Ibland utgår ektoplasma som en tjock sträng som väller fram ur mediets mun, för att sedan bli till en stor vitaktig klump på golvet. Ur denna höjer sig gestalter, som kan uppträda som graciösa lätta älvor. Ofta försvinner de lika snabbt som de uppstått, och nya gestalter tar form.
Även ansikten med helt människolik hy sägs har framträtt.
Det ska till och med ha hänt att dessa ektoplasmafigurer vidrört de närvarande.

Det polska mediet Kluskis materialisationer undersöktes noga av både Richet i Paris och Geley. Kluski hade förmågan att materialisera assyriska präster som talade ett eget språk, örnar och apmänniskor.

Samtliga har fotograferats med infrarött ljus, som ektoplasman tycks klara.
Den är däremot överkänslig mot alla former av vitt ljus.

normal

Materialisation vid hypnos har registrerats vid experiment i Uppsala.
Försökspersonerna avgav en svagt skimrande, blåaktig och sällsamt rörlig dimma, som ibland fyllde hela rummet.
Detta fenomen kunde t.o.m. inställa sig på exterimentatorns (John Björkhem) befallning!

En teori har varit att materialisationerna skulle vara en fysiologisk fråga - dvs. att de skulle kunna förklaras av att cellbyggnad ev. har olika täthet hos olika människor och att företeelsen är av psykometrisk natur.