Hem

Det ockulta problemet Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 645593, v2 - Status: normal.
är Bok (facklitteratur)
Behandlar Parapsykologiska fenomen
Publicerad år 1954 (Lindblads)
sidantal 223
Av John Björkhem

John Björkhems bok om parapsykologiska fenomen och redovisning av resultat från 30.000 experiment i hypnos under 50-talet

Alias: det ockulta problemet och ockulta problemet

normal

Innehållsförteckning

Förord av John Björkhem
Inledning

Parapsykologi och vetenskap
Telepati och clairvoyance
Den psykometriska gåtan
Helbrägdagörelse och läkedomsunder
Hypnos och brott
Den engelska spiritismen
Automatisk skrift och tungomålstal
Telekinesi och materialisationer
Parapsykologins förklaringsmöjligheter

Om Esarpsdramat
Caligulas skepp
Travelling clairvoyance
Vad ville Harry Price på Lunds lasarett?
Litteratur och källor