Hem

Korskorrespondens

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 195, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
Denna text är importerad från /old/psi/korskorrespondens.html

Då flera medier oberoende av varandra mottager delar av budskap

Alias: korskorrenspondens och korskorrespondens

normal

Cross-korrespondensen består i att två eller tre medier som befinner sig på olika ställen i världen mottager budskap samtidigt.

Lästa var för sig ger de ingen mening, men sammansatta utgör de ett verkligt budskap. Det har hänt att dessa budskap lämnats på språk som mediet inte behärskat, t.ex. har engelska medier mottagit budskap på kinesiska, vilket då ansetts bero på att en kinesisk ande förmedlat dem.

Cross-korrespondensen har av spiritister ansetts utgöra ett verkligt bevis för andarnas verksamhet.