Hem

Daniel Dunglas Home ( 1833 - 1886 ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1387, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: martinio92
Denna text är importerad från /old/person/home_d.html
är Person
Start 1833
Slut 1886

Det skotsk-amerikanska mediet D D Home brukade be andarna spela på ett dragspel - i Encyclopedia Britannica beskrivs fenomenet Home som "en olöst gåta"

Alias: anden som spelade dragspel, home, daniel och svävande trumpeter

normal

Många medier lät sina andar ge sig till känna med musik. Det skotsk-amerikanska mediet Daniel Dunglas Home (1833-1866) brukade be de andar han framkallat att spela på ett dragspel. Beviset för att det verkligen var andar som spelade var att dragspelet hölls så att Home omöjligen kunde nå knapparna. Det fanns två melodier som Home kunde förmå andarna att spela, nämligen Home, Sweet Home och The Last Rose of Summer. Den förstnämnda återges här i noter.

Det finns flera sätt att genomföra detta trick. Det kanske mest uppenbara är att en medhjälpare kan ha spelat melodin på ett annat dragspel. Valet av melodier ger emellertid en fingervisning om en annan metod. Som framgår har Home, Sweet Home ett tonförråd om endast åtta toner, från grundton till grundton i en durskala. The Last Rose of Summer innehåller nio toner. På grund av det lilla tonförrådet går dessa melodier att spela på ett miniatyrmunspel som man håller inuti munnen. Flera sådana miniatyrmunspel återfanns också bland Homes efterlämnade tillhörigheter.

Eftersom alla var inställda på att ljudet skulle komma från dragspelet var risken liten att nagon skulle upptäcka att det hade en annan riktning. Skillnaden i klangfärg mellan dragspel och munspel är inte heller stor nog att väcka de flestas uppmärksamhet.

Bilden nedan visar hur mediet Firman spelade på gitarr och tamburin. Det är svårt att tro att den musik som tillskrevs andarna vid de spiritistiska mörkerseanserna var alltigenom himmelsk.

normal

D.D. Home har betraktats som ett av tidernas bästa medier. Han presterade alla kända former av fysiska fenomen, ofta i fullt dagsljus.

Home undersöktes av ett stort antal av sin tids främsta vetenskapsmän men något fusk kunde aldrig bevisas.
Största delen av sitt liv reste han och bodde som gäst hos kungar och kejsare. Överallt var han till att börja med misstänkt, sedan blev hans förmågor undersökta och granskade och till slut blev han ansedd som en högst ovanlig begåvning med obestridliga mediala krafter.