Hem

Automatisk skrift Parapsykiskt fenomen, Lokaliserad händelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 980, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
Denna text är importerad från /old/psi/automatism/skrift.html
är en sorts Parapsykiskt fenomen och Lokaliserad händelse

Ett sätt att kommunicera med våran källa är genom Automatic Writing.

Alias: automatskrift

normal

Automatisk skrift är en automatism där du skriver en text utan att bestämma dig för vad du ska skriva. När detta sker får man upplevelsen av att hand och arm rör sig av sig själv och att man inte har någon kontroll av vad som skrivs och får bara reda på det när man själv kan läsa vad det blev.


normal

Ett sätt att kommunicera med våran källa är genom Automatic Writing. I denna form av channeling så mediterar channelen först och sedan sitter vid en penna och papper eller en skrivmaskin och tillåter källan att skriva. Man bör meditera före varje gång eftersom meditationen sätter oss till freds och gör oss mer mottagliga för andliga källor. Tekniken för automatisk skrivning är rätt enkel: Efter meditationen sätter man sig i en bekväm ställning hållande penna och papper , och vilar pennans udd mot papperet. Man håller kroppen avslappnad och frågar om det finns någon källa närvarande. Fortsätt att vara avslappnad och vänta på att skrivandet skall börja. Till en början kan det skrivna vara oläsligt, bara kladd som inte betyder någonting. Efter lite övning så kommer kladden att bli till läsbara ord och fraser som ser till att källan kan identifiera sig själv och diskutera vad ämnet nu är. Det tar tid och daglig övning för att kunna få en stark kontakt men det är värt det.


normal

I boken Länken av Matthew Manning läste jag hur han allt mer och mer började komunicera med andar. I början var de buskap han fick osammanhängande och många gånger ointressanta (som en vanlig köplista tex). Budskapen togs fram med automatisk skrift.

Med tiden han övade upp sig blev budskapen tydligare. Från att vara osammanhängande ord kunde andar fritt utnyttja honom för att tex skriva noveller osv. Man kan då säga att länken är viktig. Den kan fungera som så att Matthew lär sig kontrollera allmän kunnskap som kan översätta de svaga psykiska intryck olika människor gjort under livet till ett intelligent sammanhang.

Detta blir tydligare vid det spöke han samtalar med i ett gammalt hus. Spöket fattar inte att det har gått någon tid. Det lever helt med den uppfattning personen hadde i livet och blir förvirrad när folk okänt folk flyttar inn. Märk att även här så blir spöket allt tydligare och intelligentare med tiden som Matthew bor i huset.


normal

Först och främst bör du sätta dig bekvämt och slappna av. Välj själv om du vill sitta med papper och penna, eller framför en dator eller skrivmaskin. Är man tillräckligt lugn och fokuserad, så kan man tillämpa automatisk skrift när som helst. Liksom inför meditationsövningar ser du till att inget kan distrahera eller störa dig. Lås dörren om där finns folk i huset. Lägg av telefonluren.
Om du är uppstressad, så kan det vara svårt att nå det mentala stadie som behövs. Vissa finner automatisk skrift enklare när de är lite dåsiga och trötta. En avslappningsövning kan vara bra innan.

En del väljer att betrakta skrivandet och andra ser bort. Om man tittar på pennans rörelser, så är det lätt hänt att man försöker kontrollera ordflödet och hämmar kanaliseringen. Om man tittar på något annat, så sysselsätts den vänstra hjärnhalvan visuellt, samtidigt som den högra hjärnhalvan fritt kan arbeta med den automatiska skriften - utan att den vänstra hjärnhalvan lägger sig i.

När du känner dig tillräckligt avslappnad greppar du pennan löst, eller vilar händerna mot tangentbordet. Ställ in dig på uppgiften - att du skall fungera som en länk mellan andevärlden och vår. Du behöver inte ens tänka orden - utan bara veta. Det som kommer att skrivas är budskap från en ande, en guide eller ett väsen m.m. Vissheten om detta gör dig mottaglig och öppen.

Så småningom kommer du känna att det drar i handen eller i fingrarna. Försök att inte styra handen själv, utan följ bara de rörelser som handen vill göra. Tänk varken på hur handen rör sig eller vad som skrivs. Låt den bara röra på sig. Oroa dig inte för att det är du själv som skriver, eller om det kommer bli oläsligt. Under skrivandet stund, så skall du inte ägna en tanke åt resultatet - om stavning eller grammatik är felaktig, om du missar mellanrum, prickar och punkter osv. Sånt går alltid att korrigera i efterhand, om det skulle behövas. Allt du skall koncentrera dig på är att vara mottaglig.

Man känner efter en stund att man går in i ett trance-liknande tillstånd. Efter att man ometodiskt tryckt på bokstäverna, eller låtit pennan skriva, så tar den automatiska skriften över. Man känner skillnaden, då man inte längre själv bestämmer hur pennan skall röra sig. Man känner draget och släpper kontrollen. Sedan låter man bara pennan skriva.

Efteråt, då man granskar resultatet, behöver man bara bortse från de första raderna som var den självstyrda inledningen.