Hem

Uppsala Län

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 541846, v2 - Status: normal.
är Län

Län i östra sverige, norr om Stockholm. Innehåller bland annat orten Uppsala

Alias: uppsala och uppsala län

normal

Uppsala har länge varit en stad med förhållandevis stor, men samtidigt ganska föränderlig och bitvis också kaotisk esoterisk/ockult verksamhet.

En anledning som har gjort att grupper kommit och gått i Uppsala har varit att det är en av Sveriges främsta studenstader, och då studenter flyttar mycket så kan hela esoterisk/ockulta grupperingar försvinna under loppet av ett läsår, eller en termin.

Tidigare har både Dragon Rouge och Ordo Templi Orientis haft verksamhet i staden och en mängd wiccagrupper har kommit och gått.
Den ockulta verksamhet som varit mest stabil är överlägset frimurareorden.

I Uppsala finns också föreningen Luna, som fungerar som ett socialt nätverk för människor med intressen för esoterik och ockultism.