Hem

Nadi Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690820, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Metafysiska nerver i människokroppens medvetande. Det finns 101 stycken.

Alias: nadi

normal

De tre huvudnerverna är Susumna som följer ryggraden, vajra och citrini som börjar från vänster respektive höger testikel och beskriver två spiraler runt Chakrah.