Hem

Yoga Meditation, Shiva sutras

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 410, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: taz76
Denna text är importerad från /old/psi/yoga.html
är en sorts Meditation , Praktiserbart och Shiva sutras

Kropp, andning och själ. Yoga tränar alla dessa saker i en rad olika mönster och principer.

Alias: yoga och yui

normal

Yoga renar och förstärker alla olika skikt av dig själv. Prana (livskraften) byggs upp och dess strömmar helar dina blockeringar och då mår du avsevärt mycket bättre. Yogan sätter också igång chakran som renar dig på samma sätt som pranaströmmarna i kroppen gör. Yoga betyder att förena sig med Gudomens Högsta Pesonlighet, ovasett om man ser det som Han eller Hon, med eller utan form. et finns olika former av yoga, de mest kända är Hatha och Asthanga yoga, det finns även Raja yoga, Mantra yoga, Bhakti yoga, Jhani yoga och Ishwar yoga, det finns ännu mer en dessa.

normal

Ett utvecklingssystem med ursprung ifrån Hinduismen i Indien. Genom MEDITATION, andningstekniker och avancerade kroppsövningar ska man skaffa sig fullständig kontroll över kroppen och sitt psyke. Teknikerna har under 1900-talet adopterats innom många västerländska system.


normal

Ordet yoga kommer ur sanskrits yui som betyder förena

Här avses förenande mellan den lägre mänskliga naturen och den högre gudomliga, så att det högre styr det lägre.
Tillståndet framkallas genom kontroll över den mentala processen, så att de falska begrepp som tanken skapar (fenomenens synbilder) raderas.
Yoga är en vetenskaplig metod att i praktik få syn på och kontroll över Verkligheten. I den meningen kan yoga betraktas som ett system för tillämpad psykologi, långt högre utvecklad än något den västerländska vetenskapen känner till.

Praktiserandet av yoga infördes i mahayana-buddhismen av munken Asanga från Indien. Det sägs att han inspirerats direkt av bodhisattva Maitreya (den kommande Buddha), och att det var så han tecknade ner Yoga-caryas heliga skrifter, de s.k. Maitreyas fem böcker.