Hem

Samadhi Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690772, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit för koncentration och stillhet. Det högsta tillståndet.

Alias: samadhi och turiya