Hem

Darsana Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690755, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

En "skola" av indisk filosofi.

Alias: darsana