Hem

Asanga Författare, Munk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 643228, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Författare (till Yoga-caryas) och Munk
Ur Den tibetanska dödsboken

Nedtecknare av yoga-läran

Alias: asanga och asangha

normal

Munken Asanga från Gandhara, som ligger i Peshawar i Indien, sägs vara den som tecknat ner Yoga-caryas, den komtemplativa skolans heliga skrifter. Detta ska ha skett genom direktinspiration av bodhisattva Maitreya (den kommande Buddha).
Tillsammans utgör dessa de s.k. Maitreyas fem böcker.

normal

Munken Asanga från Gandhara, som ligger i Peshawar i Indien, sägs vara den som tecknat ner Yoga-caryas, den kontemplativa skolans heliga skrifter. Detta ska ha skett genom direktinspiration av bodhisattva Maitreya (den kommande Buddha).
Tillsammans utgör dessa de s.k. Maitreyas fem böcker.