Hem

Den tibetanska dödsboken Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 392720, v8 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Tibetansk buddhism, Dödstillstånd och Döden
Publicerad år 2002
ISBN 91-502-0922-1
Av W.Y.Evans-Wentz
Publicerad av Berghs
är översatt av W.Y.Evans-Wentz
språk Svenska

Den tibetanska Dödsboken är en nedteckning och tolkning av de högre lamaistiska lärosatserna.

Alias: bardo thödol, den tibetanska dödsboken, tibetanska dödsboken och tibetian book of the dead

normal

Den Tibetanska Dödsboken, på originalspråket benämnd Bardo Thödol, finns samlad och redigerad under samma titel av W Y Evan- Wentz som tidigare har undervisats av Lama Kazi Dawa-Samdup i tibetansk buddhism. Lama Kazi Dawa-Samdup var översättare och W.Y Evans-Wentz utgivare. Första upplagan utkom 1927, senaste 1960 (på svenska 2002 hos Berghs förlag, ISBN 91-502-0922-1).

Originalberättelsen utgår från mångtusenåriga handskrifter.

Även om Bardo Thödol i första hand används som ett brevarium som reciteras när döden når en människa är den ursprungligen avsedd att användas som vägledning också för de levande. Som bidrag till vetskapen om döden, om tillvaron efter döden och om återfödelsen betraktas detta verk som unikt bland världens heliga böcker.

normal

Jag är säker på att alla som läser denna bok utan förutfattade meningar och låter sig påverkas av den utan fördomar, måste få en rik lön för mödan.