Hem

Milarepa Poet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 642563, v2 - Status: normal.
är Poet
praktiserar Meditation
Källa Visdomens energi

Tibetansk diktare och meditationsutövare från 1000-talet, berömd för sin djupa hängivenhet för sin guru Marpa

Alias: milarepa och millarepa

normal

Milarepa om återfödelsen : "Förena i ett enda helt din strävans mål, meditation och utövning, så att du uppnår förståelse genom experimenterande.
Betrakta såsom ett detta liv, nästa liv, och livet däremellan, i Bardo, och vänj dig således vid dem som ett enda."