Hem

Bardo Dödstillstånd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 643161, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Dödstillstånd

Tillståndet mellan döden och återfödelsen

Alias: bardo, bardotillstånd och barrdo

normal

Bar-do betyder ordagrant mellan (bar) två (do) dvs. det mellanliggande tillståndet, övergångsstadiet mellan döden och återfödelsen. Ordet kan också översättas med skymningstillstånd.

Enligt den allmänna uppfattningen befinner sig Den Vetande - medvetandeprincipen - från dödsögonblicket och i tre och ett halvt, ibland fyra dygn framåt i ett slags sömn- eller trancetillstånd. Under denna tid är medvetandet inte klart över att det skilts från kroppen på det mänskliga planet.
Efter dessa dygn gryr Det Klara Ljuset och Den Vetande blir klar över att döden inträtt. Nu först skymtar verkligheten, övergångstillståndet medan man söker Återfödelse.
Detta stadium slutar när medvetandeprincipen har återfötts i den mänskliga eller någon annan värld, eller i något av paradisrikena.

Den avlidne ser under bardotillståndet syner grundade på de tankar han haft under människolivet.
Så som människorna tänker, sådana är de, både här och i det hinsides, eftersom tankarna är realiteter, föräldrarna till alla handlingar, både goda och onda; och sådan som sådden har varit, sådan blir ock skörden.

En troende muhammedan bör se visioner av det muhammedanska paradiset; den kristne bör se syner av den kristna himlen och indianen bör se de sälla jaktmarkerna.
Materialisten däremot får syner lika tomma och gudlösa som allt han någonsin tänkt och drömt om medan han levde - eftersom varje upplevelse efter dödsögonblicket är helt beroende av tidigare tankeinnehåll. Tankarna är mentala registreringar som skapar dessa syner, vilka dock, helt utan undantag är ren och uteslutande illusion.