Hem

Visdomens energi Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 626848, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Tibetansk buddhism
ISBN 91-27-11025-7
sidantal 165
Publicerad av Natur och Kultur

Klassisk bok grundad på föreläsningar av tibetanska lamorna Zopa Rinpoche och Yeshe - en direkt vägledning för västerlänningar till tibetansk buddhisms principer och meditationssätt.

Alias: visdomens energi

normal

Västerlänningars intresse för buddhism och meditation blomstrade under slutet av 60-talet, då många desillusionerade ungdomar möttes vid foten av Himalaya för att här undervisas av två buddhistiska munkar - en tibetan och en sherpa - författarna till denna bok.

På ett enkelt språk framför de i bokens första del Syftet med meditation.

I den andra finns en förkortad Meditationskurs. Lama Yeshe framhåller att alla svar vi söker finns inom oss, men vi måste lära oss att bli av med tankspriddhet och de beteenden där vi lurar oss själva för att kunna lyssna inåt: till vår egen visdom.

Den största svårigheten är enligt Lama Yeshe vår självömkan. Denna leder till andlig förvirring och hindrar oss från att leva våra liv på en högre nivå - av gammal vana skapar vi vårt eget helvete!
När vi studerar buddhism studerar vi oss själva - meningen är att vi ska använda oss av de analytiska och meditativa metoder som Buddha förkunnade för 2500 år sedan. Genom praktisk tillämpning ska vi undersöka våra sinnen och dess natur, komma fram till vad som hämmar oss och vad som kan frigöra.
Utan denna övning på vår egen mentala och emotionella situation finns det ingen buddhism. Vårt grundläggande problem framställs i boken som bristen på förmåga att göra våra liv meningsfulla.

När vi förstått syftet med meditation och vad vi kan uppnå genom den får vi i bokens andra hälft också vägledning.

Boken är tillägnad Hans Helighet Dalai Lama.