Hem

Om Mantra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142107, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Mantra (första stavelsen)

Helig stavelse, som har brukats i Indien sedan vedisk tid. Är ofta första ledet i ett mantra.

Alias: aum

normal

A-U-M är också skapelsens urljud. Det ljud som genljuder i hela kosmos. Det språket sanskrit (urspr. Främre Indien), eller som det egentligen heter Devanagari (Gudarnas stadsspråk), är uppbyggt på och av dessa stavelser och av denna vibration.

Vediska texter är författade, dvs egentligen kogniserade av en Rishi (helgon), i hans eller hennes medvetande och sedan nedtecknat i skriftform. Det är denna vibrationsform som de flesta mantra i den indiska vediska traditionen är byggda av och många religösa recitationer bygger också på detta urljud.

Jämför med den fornnordiska mytologin : Jätten Ymer, ligger och vrålar - aaaaaa-- hela tiden.... Skapelsens ur-ljud.
Inom den kristna traditionen är det ordet Amen som är snarlikt (amen = hebreiska för ske din vilja).

Inom mystisismen är det orden I AM (Jag är), varandet (Gud).

normal

Om muni muni muni mahamunaye svaha är det mantra som används flitigast inom buddhismen.

Behärskning är den djupa innebörden i de tre upprepningarna av muni. Det första muni antyder behärskning av sinnets tre gifter - okunnighet, begär och motvilja - som gör livet olyckligt. Det andra muni är behärskning av alla falska föreställningar och karma, även de positiva handlingar som medan de skänker världslig njutning ändå håller kvar sinnet i obalanserat tillstånd.
Detta kan inte utvecklas i en handvändning - det börjar långsamt, mycket långsamt, utvecklas inom medvetandet och blir slutligen fullkomligt.

Mahamunaye, största behärskning, antyder behärskning också av intrycken från falska föreställningar och karma, liksom det subtila dualistiska sinnet.

På denna högsta utveckningsnivå utövas allsidig behärskning och därigenom kan man hjälpa alla levande varelser.

normal

Om-Ma-ni-Pad-me-Hum är Tibets skyddsguds Chenrezig mantra, vilket anses kunna befria från återfödelse om det ständigt upprepas både i människornas värld och på bardoplanet.
Mantrat ingår i bardo-bönen och sägs vara inbegreppet av all lycka, allt välstånd och allt vetande.