Hem

Helgon Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 650465, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Person

Religiös personlighet med moralisk perfektion som genom fromt och heligt liv ansetts ha anknytning till det gudomliga - finns genom tid inom de flesta av världens religioner

Alias: helgon

S:ta Barbara
Skyddshelgon, Martyr
Skyddshelgon för farliga yrken och plötslig död - jungfrumartyren som spärrades in i ett torn
S:ta Anna
Helgon inom kristendom
Jungfru Marias moder
S:t Antonios
Munk, Helgon inom kristendom
Eremit och grundare av munkväsendet
S:t Laurentius
Helgon inom kristendom, Martyr
Martyr och de fattigas beskyddare
S:t Stefanos
Martyr, Helgon inom kristendom
Den förste kristne martyren
Thomas av Aquino
Helgon inom kristendom, Filosof, Kyrkofader, Teolog
Thomas av Aquino var munk inom katolska kyrkans dominikanerorden. Han helgonförklarades 1363 och förklarades som kyrkofader 1567.
Bernard av Clairvaux
Helgon inom kristendom, Mystiker
Helgon och mystiker som grundade klostret clairvaux f 1090 - d 1153.
Jeanne d'Arc
Helgon inom kristendom
Jeanne d'Arc fick fransmännen att ställa sig upp mot engelsmännen och återerövra sitt land.
Ignatius av Loyola
Helgon inom kristendom
Grundare av jesuitorden.
Augustinus
Teolog, Filosof, Helgon inom kristendom
En av de främsta kyrkofäderna,, teolog och filosof på 400-talet. Många av de kristna kyrkornas läror kommer från honom.
Heliga Birgitta
Helgon inom kristendom
En kvinna som under 1300-talet fick omkring 700 uppenbarelser och en kallelse att bli ”kristi brud” och Guds språkrör. Grundade en ny klosterorder och blev helgonförklarad efter sin död.
Padre Pio
Helgon inom kristendom, Munk
Italiensk munk med stigmata, som helgonförklarades av sin biktfar påven Johannes Paulus II
Josemaria Escriva
Helgon inom kristendom
Grundare av Opus Dei.
Petrus
Påve, Apostel, Helgon inom kristendom
Roms förste biskop. Korsfästes på order av Nero.
Franciscus av Assisi
Helgon inom kristendom
Grundare av franciskanerorden. Djurens skyddshelgon. Första personen med synlig stigmata.
Thomas More
Helgon inom kristendom
Engelsk statsman och humanist som helgonförklarades 1935. Skrivit Utopia. (F.1448-D.1535)
Sankta Agnes
Helgon inom kristendom
Helgon från 200-talet kopplad till lammet och kyskhet, dygd.
Lucia
Helgon inom kristendom
Helgon och Kristen Martyr i Syrakusa under Diocletianus förförjelse ca 304 e.Kr.
Katarina av Alexandria
Helgon inom kristendom
Helgon som dog cirka 300. Dom kvinnliga studerandes skyddshelgon och firas den 25 November.
Moder Teresa
Helgon inom kristendom
Katolsk nunna som arbetade i Indien där hon inrättade orden ”Kärleksmissionärerna”. Helgonförklarad efter sin död.
Jungfru Maria
Helgon inom kristendom
Jesus moder - omtalad redan i 1.Mos. 3:15 som kvinnan som ska bli havande och föda sonen med namnet "Gud är med oss"
Bartholomeus
Apostel, Helgon inom kristendom
En av Jesus 12 lärjungar. Hans helgondag är den 24 Augusti
Antonius
Helgon inom kristendom, Munk
Förmodligen den första munken. Han levde 251-356.
Natanael
Apostel, Helgon inom kristendom
En av Jesus lärjungar
Sankta Cecilia
Helgon inom kristendom
Helgon, Martyr död 230 som räknas som kyrkomusikens och orgelbyggarnas skyddshelgon.
Benedikt
Munk, Helgon inom kristendom
Italiens munk som på 500-talet grundade benediktinerorden.
Stefanos den helige
Helgon inom kristendom
Den förste kristne martyren.
Laurentius
Helgon inom kristendom
Martyr, Helgon och de fattigas beskyddare. Död 258. Firas den 10 Augusti.
Katarina av Siena
Helgon inom kristendom, Mystiker
Katolskt helgon som återförde påvestolen till Rom.
Hildegard av Bingen
Filosof, Kompositör, Mystiker, Helgon inom kristendom
En av medeltidens kvinnliga filosofer, vars tankar främst berörde politik och teologi, samtidsfrågor och medicinska frågor.
normal

Helgon finns i de flesta religioner.

I de urkristna församlingarna var helgon detsamma som kristen - men blev senare benämning endast på dem som visar sällsynt fromhet - i första hand martyrer.

I utomkristna religioner finns en utpräglad helgondyrkan i första hand inom hinduismen.