Hem

Narak Helvete

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 642608, v3 - Status: normal.
är Helvete
Källa Visdomens energi

Återfödelsetillvarons lägsta värld, fylld av helvetiskt lidande

Alias: narack, narak och narrak

normal

Narak är helvetet och vi skapar karman att uppleva lidandet där genom att skada eller såra andra med elaka avsikter.

Enligt buddhismen är narak den lägsta av de sex samariska världar en människa kan återfödas i.
Att slåss, döda eller våldta är några av de grövsta orättfärdiga handlingar som leder till återfödelse där.

Narakvärldarna är antingen extremt kalla eller extremt heta - livet i dessa helvetiska tillstånd varar otroligt lång tid.
Enligt en beräkning kan en återfödelse i det minst hemska av dessa heta helvetesvärldar vara i nio biljoner människoår...

Varje ögonblick i en narakvarelses liv är fyllt av smärta. Några tvingas att slåss med karmiskt skapade fiender. Var gång de dör återupplivas de och slagsmålet fortsätter.
Den smärta vi skulle uppleva om hundratals spjut stöttes i vår kropp kan inte på långa vägar jämföras med dessa olyckliga varelser lidande.
Ju lägre vi går i narakvärlden desto starkare lidande och fördubblad livslängd.

Vid lägsta punkten i det heta helvetet, Avicihelvetet med oavbruten smärta, fortsätter lidandet utan uppehåll och kroppen går inte längre att skilja från de lågor som förtär den.
Att återfödas i ett kallt narak är som att fångas i karmiskt skapad vision av is och mörker, att krossas av berg av frusen sten.
När stormar bildas brister kroppen och öppnar sig som en jättelotus. Karmiskt skapade insekter och smådjur äter ur de öppna såren och kölden har gjort oss orörliga.

Enl. Buddha kan liknade naraklidanden upplevas i människovärlden.