Hem

Helvete Mytologisk plats, Dödsrike

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153888, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: trivium
är Mytologisk plats och Dödsrike

Helvetet beskrivs i många kulturer, som den plats dit syndares själ kommer efter döden. Helvetets syfte är att straffa syndare efter döden, på olika smärtsamma eller ironiska sätt.

Alias: helvete och helvetet

normal

Helvetet finns beskrivet i många kulturer, som den plats dit syndares själar kommer efter döden. Helvetets syfte är att straffa syndare efter döden, på olika smärtsamma eller ironiska sätt.

Invånare: I Helvetet finns två olika typer av invånare; syndares själar och de demoner som är satta att straffa dem. De själar som är fångade i Helvetet är i princip helt maktlösa. I Helvetet har de fysisk form, återhämtar snart alla skador de åsamkas och de är omgivna av ondskefulla demoner och hemska naturföreteelser. Många av de dömda själarna är djupt förvirrade. De saknar helt initiativförmåga och har bara dimmiga minnen av sitt tidigare liv. Utan egen handlingsförmåga tar de emot sina straff, utan att förstå vilka de är, vad som händer med dem, vad de straffas för eller ens att det de utsätts för är ett straff och inte bara deras naturliga tillvaro. Andra dömda själar har tydliga minnen av sitt mänskliga liv och har till och med behållit en del av sin kraft och sina kunskaper. Dessa själar kan till slut bli så starka, så att de inte längre är mödan värt att tortera dem. De börjar då istället driva runt i Helvetet och kan till slut samla nog med kraft för att antingen lämna Helvetet och färdas till en annan dimension eller till återfödelse, eller så kan de utveckla sin själskraft och sin styrka, tills de blir så mäktiga att de kan börja plåga andra dömda själar och då övergår från att vara plågade själar till att själva bli demoner.

Demonerna själva lever en ganska tråkig tillvaro i Helvetet. Beroende på vilken rang de har sysslar de med att plåga syndare (lägst rang), passa upp på andra demoner (något högre rang) eller bli uppassade av andra demoner (högst rang). De mäktigaste demonerna härskar över stora områden i Helvetet och har ett inflytande som sträcker sig långt in i människornas värld och oftast omfattar moraliskt och etiskt tveksamma områden, som vapenhandel, pornografi eller telemarketing. De mellanstarka demonerna är tjänare eller slavar till de mäktigare demonerna. De håller på med omfattande intriger och konspirationer mot sina herrar och mot varandra, med målet att ta över makten över de starkare demonernas riken. Längst ner på maktskalan hittar man de vanliga arbetardemonerna, vars liv helt är baserade runt straffandet av syndare. Demonerna är inte speciellt uppfinningsrika vad gäller tortyr (eller kanske är det syndarna själva som saknar fantasi). De flesta straffen är antingen smärtsamma, men ganska fantasilösa (ligga på en bädd av glödande kol eller sträckas på en sträckbänk) eller psykologiskt raffinerade, men ganska tråkiga (rulla en sten uppför ett berg eller sträcka sig efter mat som hela tiden är precis utom räckhåll). Ett fåtal demoner har en viss pervers, ironisk fantasi. Nu senast har de kokat ihop ett alldeles eget helvete för muslimska självmordsbombare, som istället för det utlovade paradiset med 72 fräscha oskulder hamnar i varsin skitig, liten cell med 72 inavlade amerikanska bondläppar med märkliga idéer om hur en sexualakt ska genomföras.

Miljö: Helvetet ser oftast ut som dina värsta mardrömmar. Här samsas brinnande infernon, vindpiskade tundror, floder av blod och kokande djungler fyllda med giftiga insekter, sida vid sida. Delar av Helvetet är helt öde, medan andra är fyllda av drivor med plågade själar, som använts för att bygga en bro eller en väg. Helvetets geografi är inte konstant; den ändras hela tiden, då själar och demoner flyttas runt till nya platser. Det finns dock en del landmärken som blivit mer eller mindre permanenta. Det går därför att rita kartor över Helvetet, vilka man kan använda för att hitta från en plats till en annan.

Portaler: Det finns ingen känd portal till Helvetet på Jorden. Det är å andra sidan ganska lätt att ta sig dit med magi och det finns många artefakter runt om i världen, som kan ta användaren till Helvetet. Oftast hamnar man då, precis som själarna efter döda människor, utanför helvetets portar och måste försöka övertyga de demoner som vaktar där att man ska få bli insläppt.