Hem

Demon Parasitande

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 70, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
Denna text är importerad från /old/psi/demon.html
är Trobart , Upplevbart och Parasitande

Kontrapolen till änglar, ett väsen som sprider ondska omkring sig. Demoner kan vara på olika sätt, t.ex personliga och behöver inte vara onda.

Alias:

Bes
Demon, Egyptisk gudom
Fornegyptisk skyddsdemon. Omskriven av kristendomen till en skadlig demon som tyckte om att skrämmas.
Charot
Demon
Etruskisk härskardemon. Hans utseende är antagligen det som har bidragit till kristendomens uppfattning om hur Djävulen ser ut (vingar, huggtänder, kattögon, spetsiga öron, klor,och krokig näsa).
Adramelech
Demon
En av ärkedemonerna i det kristna helvetet. Rådgivare och ansvarig för Satans garderob.
Djävulen
Djävul
Djävulen kan betyda olika saker, det kan vara den kristna onda varelsen som även kallas t ex Lucifer och Satan, eller så kan dessa namn vara helt olika varelser och då för vissa också vara goda...
Belfagor
Demon
En demon som råder över alla uppfinningar och upptäckter.
Abaddon
Demon, Ängel
Chef över 7:e nivåns demoner. Namnet på "avgrundens ängel" enligt Upp. 9:11. Han är gräshoppedemonernas härledare, men ångrar sitt förräderi.
Lucifer
Ängel, Demon
Lucifer betyder "ljusbäraren".
Abraccassus
Demon
Asiatisk demon som enligt västerländsk tro befaller över "lika många andar som råder över himmelsavdelningarna".
Alocer
Demon
Astrologernas demon.
Abigor
Demon
Han är befälhavare för 60 kavalleri legioner och förklaras som vacker och stilig. (Helena Blavatsky)
Acham
Demon
Han är smärtornas demon.
Alrinach
Demon
Skeppsbrottens demon.
Agaliarept
Demon
Han är general och befälhavare över andra infernaliska legioner.
Anamalech
Demon
Den demon som kommer med dåliga nyheter.
Azeroth
Demon
Urgammal demon, först omtalad i trakterna runt Syrien. Vissa hävdar att han är den manliga motsvarigheten till Ashtaroth, andra hävdar att de två är en och samma gud.
Aguares
Demon
Han är storhertig och ansvarig för 30 olika legioner. Man tror att det var han som lärde människor att dansa.
Abracassus
Demon
Abracassus är en asiatisk demon som är vidrig. Den har ormar som tår och så har den en knut på svansen.
Belzebub
Ängel, Demon
Belzebub är den äldste nedstörtade ängeln från himlen.
Aquiel
Demon
Den demon som motarbetar söndagar.
Agares
Demon
Demon från Goetia
Amon
Egyptisk gudom, Gud, Demon
Skapargud i den egyptiska mytologin.
Marbas
Demon
Demon från Goetia
Samigina
Demon
Demon från Goetia
Valefor
Demon
Demon från Goetia
Vassago
Demon
Demon från Goetia.
Andusciassus
Demon
Han är en storhertig i helvetet och har befäl över 29 infernaliskalegioner. Han förklaras noshörningslik.
Chemos
Demon
Demonen som ansvarar för födslar.
Arachula
Demon
Den demon som ansvarar för ondskefulla andar i luften.
Bechard
Demon
Den demon som ansvarar för orkaner.
Ardad
Demon
Den demon som leder vandrare in på villovägar.
Ascaroth
Demon
Han är demon och spionernas förste.
Bechet
Demon
Den demon som ansvarar för stormar och oväder.
Byleth
Demon
Demon och en av Helvetets kungar.
Braathwaate
Demon
Han är okunnigheternas demon.
Bucon
Demon
Han är hatets demon.
Lagasse
Demon
Det är hyckleriernas demon.
Cheitan
Demon
Rökens demon.
Fleurety
Demon
De giftiga växternas demon.
Lanithro
Demon
Det är luftens demon.
Asto Vidatu
Demon
Asto Vidatu är dödens demon inom persisk mytologi.
normal

Demoner är magiska varelser, som lever i olika dödsriken och där sysslar med att straffa de själar som hamnar där efter sitt jordiska liv. Demoner kan ha flera olika bakgrunder. En del är fallna änglar, som försökte göra uppror mot Gud och kastades ner i helvetet som straff, en del är övernaturliga varelser som hamnat i helvetet och gillar den livsstil det representerar, en del är födda av andra demoner och en del var en gång själva straffade syndare, som arbetat sig uppåt i helvetets hierarki tills de blev mäktiga nog att räknas som demoner.
Demoner kommer i alla möjliga utseenden, från sådana som ser ut nästan precis som en människa till fullständigt omänskliga svävande klot med dreglande käftar, eller något ännu mer bisarrt. Det vanligaste utseendet är ett traditionellt djävulskt utseende, med en i grunden mänsklig kropp, försedd med horn, betar, svans och bockfötter.
Jag har mött djävulen personligen, jag har även slagigts med demoner har slitigt dem i stycken med bara händerna.

normal

Åkallan av Yog-Sothoth

ai ´ng´ngah Yog-Sothoth h´ee-l´geb f´ai´ throdog uaah!
Ogthrod ai´f geb´lee´h Yog-Sothoth ´ngah´ng ai´y Zhro!
Ph´nglui mglw´nafh Cthulhu R´lyeh wgah´nagl fhtagn.
Iä! Iä! N´ghaa, n´n´ghai! Iä! Iä! N´ghai, n-yah, n-yah,
shoggog, phthaghn! Iä! Iä! Y-hah, y-nyah, y-nyah! N´ghaa,
n´n´ghai, vaf´l pthaghn - Yog-Sothoth! Yog-Sothoth...!

Iä! Iä! Yog-Sothoth! Ossadogowah...!

N´gai, r´gha´ghaa, shoggog, y´hah, Nyarla-to, Nyarlathotep,
Yog-Sothtoth, n-yah, n-yah.

normal

Demoner är fallna änglar, ledda av Lucifer som en gång var Guds favorit, men som störtats ner i avgrunden. De demoner som inte vill beblanda sig med människorna, hatar dem för att Gud favoriserat änglarna framför dem. Var inte Guds son född av en mänsklig kvinna?

Demonerna önskar att hävda sin rätt över jorden, krossa de mänskliga uppkomlingarna och förstöra deras själar. Demonerna vill att människan ska dyrka dem framför deras skapare, genom att erbjuda gåvor och välbehag som gentjänst, åtminstone till en början.

Demonerna frågar sig: Vad har Gud någonsin gett människorna?

De vill höja sig själva till deras rättsmätliga plats, enligt dem själva. I många demoners hjärtan är den platsen lika eländig som myror krälande framför deras fötter.

Andra demoner ser potensialen i människorna och skulle antingen rekrytera dem till sin armé i ett krig mot Himlen eller nalysera dem för att lära sig hemligheten om deras kraft, vilket är en reflektion av Guds', eftersom det var människan och inte demonerna som skapades som avbild av Herren själv.

Ytterligare demoner vill tvinga människorna att avslöja sig själva, att erkänna att de är lika ondskefulla och korrupta som demonerna, och bevisa att Gud i själva verket inte älskar dem heller. I allmänhet hatar demoner alla människor de inte kan utrota eller änglar som förblivit ofallna, men ändå så har många demoner behållit en egensinnigt sinne av heder, eller är det kanske ironi.

normal

Daimon: Väsen som fungerar som en kombination av rådgivare och skyddsängel.

Daimoniarchon: Härskaren över demonerna, när man vill skilja mellan de demoner som lever i himlen och de demoner som lever på jorden.
De demoner som lever på jorden står för allt de onda och deras prins är Djävulen.

Demón: Det grekiska ordet daímon kan beteckna gudar över huvud men i synnerhet lägre gudomligheter, krafter och andar. Det kom att användas speciellt om osynliga, skadegörande väsen, som man föreställde sig ansätta människorna i oräknelika skaror.
I NT tänks dessa onda andar bilda en stat eller krigsmakt under Djävulens befäl.
De har sitt tillhåll i dödsriket under jorden men omger också människorna i luften och dessutom knyts de till öknar, ödelagda städer och kultiskt orena platser. De kallas också själva ”orena andar” och kan bo i orena djur.
De vilseleder människorna både genom främmande religioner och genom kristna irrlärare, de sista tidernas katastrofer och förvirrande frambringas också av de onda andarna.
I evangelierna nämns demoner särskilt i samband med sjukdomar. Den sjuke tänks då vara så försvagad i sin ande att hans kropp kunnat tas i besittning av en eller flera demoner: han är besatt av de.
De styr hans ord och beteende, är han stum, behärskas han av en stum demon. Talar den sjuke, är det demonen som talar och för att den besatte ska bli frisk så är det demonen som måste tvingas lämnas honom, ”drivas ut”.

normal

Så här kan en typisk lögn demon som besatt en människa har ta sig uttryck. När du möter personen så verkar de inte ha några bekymmer i världen. De talar lite på sin kant för de involverar sig sällan i vem som helst utan väljer sina offer. De ör ofta snåla och bjuder bara på leendet och samtalet men inte mer. De är kända för att vara snälla bland sina medmänniskor. Men då du är tillsammans med dem har du ändå en obehaglig känsla i magen. Den känsla man ska lära sig att lita till och omedelbart gå därifrån. För demonen finns i atmosfären runt dig och börjar sakta arbeta för att suga dig till sig. Lyckas den så kommer den att skapa energihål i dig så andra astralväsen kan fastna också. Den behöver din energi för att överleva. Människan vet ju inget för denne är om personen inte är klarseende. De besatta människorna har lärt sig att bemästra situationer genom att slingra sig undan och låta andra ta smällar de själva borde ta. Så de väljer sina offer noga - omedvetet för de påverkas av demonen.
Om du tillbringar en natt hos denna människa så kommer du att vakna om natten med en mardröm eller en obehaglig känsla av att det är någon i rummet. Den klarseende kan se hur det står en man vid sängen och hugger med en yxa efter dig - lögn demonen som vill ha dig.

Du kan inte förändra denna situation. Sända healing och ljus, faktiskt undvika personen i fråga. Bygga upp dig själv och ditt energiväsen i kärleksfulla energier. Dessa vill inte dessa demoner närma sig. Låter vi dem växa så kan det sluta med virus epidemier.

Om du råkar hamna i en akut situation så be fader vår. Det är ett mycket bra akut skydd mot demoner och negativa astralväsen för de skyr det gudomliga.

Fader vår om och om igen tills du känner värme inombords och den gudomliga energin genomströmmar dig och gör dig varm och trygg igen. På samma sätt kan du göra om du vaknar om natten av att något väsen tagit sig in till dig. Vi är sårbara på nätterna. Dra täcket över huvudet och be fader vår som är i himmelen tills du mår bättre. ´Bönen fader vår är en stark astralenergi uppbyggd av många människor under många år. Du kan annars skriva din egen bön som du känner ger dig ett starkt beskydd

http://www.sinnligkunskap.se/artiklar/andlighet/andlig22.htm

normal

Enligt kristendom och judendom är en Demon antingen själen av en jätte (nephilim) eller barnet mellan en ängel och en Jätte även kallade Gerbers.