Hem

Fader Vår Bön

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 621148, v2 - Status: normal.
är Bön

Fader Vår är den mest centrala bönen inom kristendomen.

Alias: fader vår, herrens bön, pater noster och vår fader

normal

Bönen Fader Vår instiftades enligt uppgift av Jesus i Bergspredikan.
Den finns nedskriven i Matt. 6:9-13.

På svenska:
"Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss för våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Amen."

latin:
"Pater Noster, qui es in caelis:
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.
Et dimette nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed lebera nos a malo.
Amen."

engelska:
"Our Father who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen."