Hem

IngwaR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 388753, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk i-runa.

Alias: befruktningens och vårens runa, ing och ng

normal

ng-runan tillhör de gamla urnordiska runorna. Denna runa försvinner ur bruk på 500-talet, vilket innebär att den inte ändrar utseende.
Runan består av fyra bistavar som skapar en fyrkant. Denna runa saknar huvudstav, är hälften så stor som de andra runorna och svävar i mitten av en tänkt huvudstav. Runan kan vridas 45 grader runt sin mittaxel, antingen pekar de spetsiga kanterna uppåt och nedåt eller så löper de raka kanterna parallellt med det tänkta inskriftsbandet. Om man vrider den fyrkantiga ng-runan så att dess spetsiga kanter pekar både uppåt och nedåt (samt åt höger och vänster) och sätter den på en kort lodrät huvudstav, har även denna runa uppnått full höjd. Om huvudstaven skulle ha full längd så den står igenom ng-runans övre del så kan runan läsas som en binderuna för ing.
Runans ljudvärde är ”ng”, dvs det sammanslagna ”äng-ljudet”.
ng-runans namn är ingwaR som betyder ”Ing”
Wulfilas gotiska bokstavsnamn är enguz.
I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa Ing, vilket den även gör enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism.
ng-runan tillhör Tyrs ätt.

normal

Ing-runan är runan för nytt liv och befruktining, men även den kreativa och skapande kraften. Ing är starkt kopplad till Frej och Freja.