Hem

Runor - Historia Tydning Tolkning Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162279, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: HellAmonRa
är Bok
Behandlar runor
Publicerad år 1998
ISBN 91-89442-55-5
sidantal 222
Av Lars Magnar Enoksen

Bok om runor, dess historia, tydning och tolkning.

Alias: runor - historia tydning tolkning

normal

Bokens baksida

I spåren av det ökande intresset för historia har nyfikenheten för våra äldsta skrivtecken vuxit fram. Mycket har skrivits om runor; mycket har varit spekulativt och överdrivet. Runor - historia, tydning, tolkning är runboken som med engagemang och stor sakkunskap förklarar runornas utveckling under olika tidsperioder.
Lars Magnar Enoksen förklarar bland annat stavningsregler, grafisk uppbyggnad och uttal. Han hämtar konkreta exempel från olika runinskrifter i Norden och bokens många illustrationer hjälper läsaren att själv tyda och tolka runinskrifter.
Vidare presenteras översiktligt runforskningens historia - från 1500- och 1600-talens nyväckta intresse fram till dagens teorier om skriftens ursprung.

normal

Bokrecension

Detta är en bok jag kan varmt rekommedera.
Den är mycket vetenskaplig i sin framtoning. Den berättar även om vad olika personer trott genom tiderna. Författaren verkar dock inte tro på att runor skulle vara övernaturliga, vilket inte är viktigt om man bara vill lära sig varför det finns så många olika runor och hur dom ser ut. Jag kan även rekommendera denna bok för dig som är intresserad av runmagi för att få veta mer om runorna och deras användning genom tiderna.